Kaj se v ponedeljek, 6. junija, dogaja na Štajerskem?

*Na pobudo načelnika Upravne enote Slovenska Bistrica bo danes v mestu potekala seja, na kateri bodo govorili o aktualnih temah, med drugim: o izmenjavi podatkov med organi javne uprave, koordinaciji med inšpektorji ter o možnih oblikah registrirane dejavnosti in zakonitem poslovanju – predvsem z vidika izpolnjevanja pogojev, ki jih nadzirajo inšpekcijske službe.
Srečanja se bodo udeležili predstavniki tukajšnjih štirih občin, ter slovenskobistriških izpostav GURSa, policijske postaje, urada za delo, zavoda za zdravstveno zavarovanje, Centra ta socialno delo in pa koordinator sosveta – načelnik upravne enote, mag. Emil Trontelj.

*V Zrečah so že končali z energetsko sanacijo osnovne šole, z izboljševanjem prostorskih pogojev pa nameravajo nadaljevati. Zdaj jih čaka obnova strehe, in pogodbo z izbranim izvajalcem del – podjetjem Arba Plus iz Trzina, bo zreški župan mag. Boris Podvršnik podpisal danes dopoldne.

*V celjski knjižnici pripravljajo popoldne javno tribuno o participativnem proračunu. Predstaviti želijo zakonski okvir ter dobre in slabe prakse in izkušnje z udeležbo občanov pri odločanju o javnih zadevah na lokalni ravni.

*V vojniškem medgeneracijskem centru pripravljajo dopoldne delavnico obnove lesenih kosov pohištva.

Oglas