JZ ZD Šmarje pri Jelšah: Kdaj bo novi direktor?

Prejšnji teden je razpisna komisija Zdravstvenega doma Šmarje pregledala prispele vloge na tokratni že četrti razpis za direktorja te pomembne javne ustanove.

Komisija je ugotovila, da sta prispeli dve vlogi, od katerih ena ni popolna, zato so prijavitelja pozvali k dopolnitvi. Neuradno sta se prijavili strokovna delavka med zaposlenimi v zavodu ter zdravnica iz Brežic. Svet JZ Zdravstveni dom Šmarje naj bi o kandidatkah za direktorico razpravljal in odločal prihodnji teden. Kot je znano, morajo soglasje k imenovanju direktorja zdravstvenega doma dati tudi občine ustanoviteljice. Tokratni razpis je že četrti – na prvem je svet zavoda že izbral dotedanjo direktorico Jasno Žerak, ki pa je nato tik pred potrditvijo na seji Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina odstopila od kandidature. Neuspešna sta bila nato še dva postopka, tako Natalija Klun kot vršilka dolžnosti zavod vodi že pol leta.

Odhaja vodja ZP Rogaška Slatina

Novi direktor bo imel obilico dela, saj bo moral iskati dodatne zdravnike. V odpovednem roku je namreč vodja Zdravstvene postaje Rogaška Slatina Mitja Mataln. Ob govoricah, da naj bi Mataln iz ZD Šmarje odšel, ker vodstvo zavoda ni prisluhnilo njegovim predlogom za izboljšanje dela v zdravstveni postaji, smo za komentar zaprosili v. d. direktorice ZD Šmarje Natalijo Klun, ki je na to odgovorila: »V mesecu septembru smo prejeli pisno odpoved zdravnika družinske medicine Mitja Matalna. Ob tem je povedal, da v zavodu ni nič narobe, da se je sam odločil, da gre novim izzivom naproti. Povprašali smo ga, kaj mu še lahko ponudimo, da ga zadržimo, pa je odgovoril, da nič. Razlogov za njegov odhod nam ni navedel, razen tega, da odhaja novim izzivom naproti. Vodstvo ZD Šmarje nikoli ni dobilo občutka oziroma informacije, da nismo upoštevali njegovih predlogov. Pri vseh podanih predlogih smo vedno iskali najboljše rešitve za celotni zavod. Vsak predlog smo tehtno premislili in našli eventuelno drugo rešitev, ki smo jo lahko implementirali v ostale zdravstvene postaje. Kot zavod želimo namreč delovati na vseh lokacijah enotno.« Na vprašanje, kako bodo uredili nadomeščanje tega zdravnika, je dodala: »Glede nadomeščanja že iščemo različne variante. Zaenkrat vam več informacij o tem ne moremo posredovati. Vodja ZP Rogaška Slatine je še vedno Mitja Mataln, dr. med., o menjavi se bomo pogovarjali ob njegovem odhodu.« (RN)

Oglas