JZ TŠM Šmarje pri Jelšah prejemnik priznanja

JZ TŠM Šmarje pri Jelšah je skupaj z Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah sodeloval pri projektu in izvedel program pod imenom Po poti lokalne kulturne dediščine. Cilj projekta je bil prizadevanje za ohranjanje in spoznavanje promocije kulturne dediščine. Za uspešno sodelovanje v projektu je bilo JZ TŠM s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine podeljeno priznanje.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2020 izvedel projekt 30. dnevi evropske kulturne dediščine in 8. teden kulturne dediščine. JZ TŠM Šmarje pri Jelšah je skupaj z Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah sodeloval pri projektu in izvedel program pod imenom Po poti lokalne kulturne dediščine. Cilj projekta je bil prizadevanje za ohranjanje in spoznavanje promocije kulturne dediščine, saj s tem obiskovalcem pokažejo, kako cenijo svojo preteklost in z njo navdušujejo tudi druge.

Kot nam je povedala direktorica JZ TŠM Šmarje Melita Bevc, je program zajemal obisk učencev sedmih razredov Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, ki so med 21. in 24. septembrom 2020 preživeli srednjeveške dneve v Lembergu pri Šmarju. Zavod TŠM je med drugim v okviru teh dni pripravil vodene programe po muzejski zbirki Rotovž v Lembergu. Rotovž so v preteklosti imenovali tudi magistrat, od srednjega veka pa do leta 1820 je bil tam sedež sodnika. Na rotovžu je bila zlata roka pravice z mečem, ki je simbolizirala in potrjevala sodne in trgovske svoboščine. K rotovžu je prislonjen tudi pranger, kjer so sodili ljudem, ki so na sejmih goljufali. V stari šoli v Lembergu so izvajali izobraževalne delavnice pod imenom Pisanje srednjeveškega pisma s peresi in pečatom lemberškega grba, prav tako pa so pripravili viteško delavnico s čisto pravim vitezom, najemnikom grofov Celjskih. Lemberg je bil še leta 1904 tako gospodarsko močan, da so sezidali novo šolsko poslopje iz lastnih sredstev, z dohodkom, ki so ga prihranili iz sejemskih davkov in trženja.

Za zaključek programa so se učenci sprehodili po poti vse do cerkve sv. Pankracija. Cerkev svetega Pankracija stoji nad srednjeveškim trgom Lemberg, ob vznožju grajskega hriba. Prvič se omenja leta 1262 kot grajska kapela, ki ima v jedru ohranjeno zgodnjegotsko arhitekturo.

Za uspešno sodelovanje v projektu je Zavod za varstvo kulturne dediščine Zavodu TŠM podelil priznanje in le-to pospremil z besedami: »Kulturna dediščina je nenadomestljiva vrednota. Skrb za njeno ohranjanje in varovanje je skrb vseh nas. S svojimi dejanji ste dokazali, da nam jo pomagate ohranjati, zato vam podeljujemo priznanje.« Nad pridobljenim priznanjem in nad izvedenimi aktivnostmi je bila navdušena tudi direktorica TŠM Melita Bevc, ki ob tem dodaja, da jo veseli, da so bili ob ohranjanju njihove kulturne dediščine videni tudi od zunaj, kar jih navdaja s še večjim zadovoljstvom in jim daje zagon za projekte v prihodnje. (K. C.)

Oglas