Javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica je lansko poslovno leto sklenilo pozitivno

Poslovanje Komunale Slovenska Bistrica v lanskem letu bo ena od tem današnje seje občinskega sveta v Slovenski Bistrici.
V zadnjih nekaj letih je Komunala zelo povečala obseg poslovanja in tudi podvojila število zaposlenih. Danes zaposluje že več kot 120 ljudi in presega 11 milijonov evrov prometa. Potem ko se je družba zadnja leta soočala z izgubo, pa je vodstvu zdaj uspelo rezultat zboljšati.
»Lansko leto smo v družbi zaključili s pozitivnim rezultatom, ustvarili smo 112 tisoč evrov presežka prihodkov nad odhodki. Skoraj vse dejavnosti, kjer izvajamo gospodarsko javno službo, so poslovale pozitivno, razen v enoti ravnanje z odpadki, kjer smo izkazovali negativni rezultat,« pravi Maks Tramšek, ki Komunalo kot vršilec dolžnosti direktorja vodi od septembra lani, nedavno pa je bil izbran tudi za direktorja s polnimi pooblastili. Štiriletni mandat nastopi v začetku julija.

Maksimiljan Tramšek

Katere spremembe so vpeljali?
»Ključno je, da smo lani naredili korak naprej na tržnih dejavnostih, kjer lahko ustvarimo neko razliko v ceni. Javna gospodarska služba nam namreč omogoča zgolj preživetje. Zavedati pa se moramo, da moramo vlagati v osnovna sredstva, v kader, v zaposlene, da bomo lahko storitve izvajali na nekem nivoju. Če želimo dober, kvaliteten servis, potem moramo vanj tudi vlagati.
Naš cilj je, da pridemo v strukturi prihodkov, ki je nekaj čez 11 milijonov evrov, nekje na 20 % te tržne dejavnosti in to nam bo omogočilo rast in razvoj,« načrtuje direktor.

Komunala bo rasla tudi po številu zaposlenih
Razvoj podjetja v prihodnjih letih vključuje tudi kadrovske spremembe. »V družbi želimo organizirati kadrovsko službo. Zaposlujemo preko 120 ljudi in nimamo tega področja urejenega. Predvidevamo, da bo sorazmerno z rastjo prihodkov raslo tudi število zaposlenih. V štirih letih bo na Komunali okrog 140 ljudi, predvsem na račun nejavne gospodarske službe in drugih dejavnosti, ki jih še želimo delati. Načrtujemo tudi druge spremembe: veliko bomo dali na izobraževanja zaposlenih, med drugim želimo postati družini prijazno podjetje, želimo, da bodo ljudje, ki delajo v naši družbi, ponosni na to.«
Tramšek dodaja, da v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo v dejavnosti povprečna bruto plača v Komunali dosega okrog 1800 evrov bruto. Tudi regres so zaposlenim že izplačali v maju, in sicer v višini 1790 evrov.

Še o viziji, načrtih vodstva
Največji poudarek v prihodnjih štirih letih bo na problematiki ravnanja z odpadki, pripravili so novo strategijo razvoja Centra za ravnanje z odpadki Cero Pragersko, kjer želijo ne le doseči pozitivni poslovni rezultat, ampak tudi stremeti k lastni predelavi odpadkov oz. ponuditi končni proizvod. Nadalje želijo preiti le na mehansko predelavo (in ukiniti ročno). Odlagalno polje se hitro polni in bo v nekaj letih polno, zato pripravljajo spremembe – z vizijo manj odlaganja in podaljšati čas odlaganja. »Zgraditi moramo tudi čistilno napravo za odvajanje lagunskih odpadnih vod iz teh jam. Zgraditi bo potrebo skladiščne kapacitete, da bomo lahko skladno z novo uredbo skladiščili odpadke pod streho.
Tudi uporabnikom želimo ponuditi nove rešitve – npr. zbiralnice v večstanovanjskih zgradbah, prijavljamo se na projekt za zbiranje odpadnih olj … Veliko pa želimo narediti še na okoljski osveščenosti. Tu nas čaka še veliko dela,« med drugim našteje.
Med izzivi prihodnjih let bo tudi digitalizacija; prehod na elektronsko poslovanje in obveščanje, npr. preko raznih aplikacij. Prav tako razmišljajo o izgradnji in prestavitvi Komunale na novo lokacijo, saj na sedanji ni ne dovolj ne ustreznih prostorov.

Pa cene?
Bodo za doseganje ciljev potrebne podražitve komunalnih storitev? »Nihče ne želi višanja cen. Je pa dejstvo, da kot družba postajamo zelo potrošniško naravnani, ustvarimo čedalje več odpadkov in te odpadke nekdo mora obdelati. Mi se bomo trudili, da ne bodo končali v naravi, ampak da jih bomo zbrali, obdelali in predali naprej v obdelavo. Kako bodo cene rasle, pa je odvisno od veliko vplivov.
Če bomo prišli v obdobje, da nam leto ali dve cene ne pokrivajo izvajanje naših storitev – potem želim s temi cenami na občinske svete. Če čakaš daljše obdobje, potem zgolj izkazuješ negativne rezultate. V preteklosti smo jih pokrivali iz drugih dejavnosti, ampak s tem onemogočaš razvoj podjetja, vlaganja in zaradi tega trpi navsezadnje tudi servis.« (Bojana Petelinšek)

Oglas