Jasna Žerak odstopila od kandidature za direktorico JZ ZD Šmarje pri Jelšah

Po precej obširnem poročilu o dosedanjem delu, predvsem za občino Rogaška Slatina in podrobni predstavitvi programa dela v prihodnje je Jasna Žerak, mag. posl. ved, na včerajšnji seji slatinskega občinskega sveta prisotne obvestila, da odstopa od kandidature za mesto direktorice JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

Odločitev Jasne Žerak je bila precejšnje presenečenje za vse prisotne na seji, pomenila pa je, da nadaljnja razprava o izdaji soglasja k njenemu imenovanju ni bila potrebna. Odstop od kandidature sicer pomeni, da bo moral javni zdravstveni zavod objaviti nov razpis, še prej pa imenovati vršilca dolžnosti direktorja. Žerakova je namreč povedala, da odhaja na dopust, s 1. junijem pa zapušča ZD Šmarje. Sicer se je na seji v zvezi s tem zapletlo že pri sprejemanju dnevnega reda, saj je mag. Andrejka Flucher menila, da Jasna Žerak ne bi smela predstaviti svojega dela in programa. Nekateri drugi člani sveta in župan mag. Branko Kidrič so menili, da je predstavitev potrebna. Župan je dodal še, da posebej zaradi odločitve Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki Jasni Žerak ni dala soglasja.

Povod za zavrnitev soglasja k imenovanju Žerakove za mesto direktorice je bila pobuda, ki so jo članice in člani občinskega sveta na župana in občinske strokovne službe naslovili na marčni seji. V pobudi so izrazili nezadovoljstvo zaradi ukinitve dežurne zdravniške službe ob sobotah, nedeljah in praznikih v Rogaški Slatini. Zahtevali so čimprejšnjo povrnitev dežurne službe in da ZD Šmarje v roku enega leta v Rogaški Slatini zagotovi boljšo zobozdravstveno oskrbo.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni izdala soglasja k imenovanju Jasne Žerak za direktorico JZ Zdravstveni dom Šmarje. Obrazložitev odločitve je bila zelo podobna kot v pobudo članic in članom občinskega sveta. V občinski strokovni službi pa so predlagali izdajo soglasja, saj »ocenjujemo, da je prehodno delo kandidatke za direktorico učinkovito in uspešno ter ima pozitivne spremembe v delovanju zavoda … Zagotovo pa sodi v enega izmed prihodnjih izzivov zagotovitev dežurne službe v Rogaški Slatini, kot je bilo pred epidemijo covida-19.«

Kaj je na seji povedala Jasna Žerak in kakšen odgovor je podala na pobudo za ponovno vzpostavitev dežurne službe v Rogaški Slatini pa preberite v jutrišnji tiskani izdaji Rogaških novic. (J. S.)

 

Oglas