Janja Brglez, DPM Slovenske Konjice: “Moje poslanstvo je delo z otroki”

Janja Brglez. Učiteljica na Osnovni šoli Pod goro, v prostem času pa prostovoljka. Od leta 2011 vodi Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice, v sklopu katerega deluje tudi konjiška Štorkljina hiša. Letos Štorkljina hiša obeležuje 20 let delovanja.

Konjiško Društvo prijateljev mladine je bilo ustanovljeno že v 70. letih. Kako se je začelo, s kakšnim namenom?
Že v 60. letih so v Slovenskih Konjicah začeli organizirati družbeno pomembne dejavnosti skrbi za otroke. Tedaj so se začele dejavnosti ob praznovanju dedka Mraza in vzniknila je misel, da bi tukaj pripravljali še otroško pustovanje. V 70. letih smo s prijavo v Ajpes tudi uradno ustanovili Društvo prijateljev mladine, ki je delovalo na območju tedanje velike občine Slovenske Konjice. Kasneje, ko so nastajale posamezne manjše občine, se je društvo organizacijsko spreminjalo.

Kdo so bili prvi člani? Verjetno že od začetka društvo temelji na prostovoljnosti?
Tako je, že od vsega začetka. Po podatkih, ki jih imamo, je bila prva sekretarka društva Marija Gajšek in predsednica Marta Šlibar. Kasneje so v društvu na vodstvenih položajih delovale Klara Hitrec in Marjana Košak ter Franja Mlakar, Marinka Hasenbichel, Anka Onič, zakonca Šegel, Heda Vidmar Šalamon in mnogi drugi …

Kdaj in zakaj ste se vi pridružili Društvu prijateljev mladine?
Kot novo priseljena Konjičanka in mama malih otrok sem se udeleževala prireditev društva, bilo mi je zelo zanimivo. Nato sem v društvu sodelovala kot članica, kasneje, ko so moji otroci zrasli, pa sem postala aktivna prostovoljka in z letom 2011 še predsednica društva.
Verjetno je delo z otroki moje poslanstvo. Nikdar mi ne zmanjka idej za delo z njimi. V društvu sem pripravljala različne delavnice, ob tem pa zelo uživala, saj delo v društvu poteka drugače kot pouk v šoli. Vsebine lahko pripravim na drugačen način, imam torej prosto pot za domišljijo in ustvarjalnost. Tudi moji učenci z zanimanjem pridejo pogledat, kaj in kako delamo. Imam pa tudi nekaj organizacijske žilice, rada organiziram delo in povezujem prostovoljke.

Daljši pogovor z Janjo Brglez lahko preberete vnovi številki lokalnega časopisa NOVICE.

 

Oglas