Izbira ravnatelja OŠ Rogatec: Pozitivno mnenje občinskega sveta za Alenko Virant

Razpisne pogoje za ravnatelja VIZ OŠ Rogatec izpolnjujejo štirje kandidatje. Kandidata bo do 18. maja imenoval svet zavoda šole.

V JVIZ Osnovna šola (OŠ) Rogatec trenutno poteka postopek izbire ravnatelja. Na razpis so se prijavili štirje kandidatje, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Ob aktualnem ravnatelju Viljemu Prevolšku se za ravnateljski stolček potegujejo še Alenka Virant, Gorazd Šket in Vesna Jerič Drofenik. Zdaj so na potezi občinski svet, vzgojiteljski in učiteljski zbor ter svet staršev, ki morajo podati mnenja kandidatom oz. enemu izmed njih, njihovo mnenje pa pri izbiri ni zavezujoče. Dokončno besedo, kdo bo ravnatelj, ima svet zavoda šole, ki mora svojo odločitev sprejeti do 18. maja. Ko bo svet zavoda šole izbral, zaprosi za mnenje še ministrstva. Ta mora svojo odločitev podati v 30 dneh od takrat, ko mu svet zavoda šole posreduje obrazložen predlog za imenovanje.

Soglasna potrditev občinskih svetnikov

Bo Alenka Virant nova ravnateljica OŠ Rogatec? Foto: spletna stran ŠCRS

Kandidatje v ožjem izboru, z izjemo dosedanjega ravnatelja, so vizijo vodenja rogaške šole v torek predstavili Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ta je nato na sredini izredni seji občinskega sveta predlagala, da se pozitivno mnenje podeli Alenki Virant, sicer profesorici geografije na Šolskem centru Rogaška Slatina. Kar so vsi svetniki, ki so imeli pravico do glasovanja (Prevolšek zaradi nasprotja interesov ni glasoval), soglasno potrdili. »Je tista, ki nas je prepričala s svojo srčnostjo, iskrenostjo in tudi resnično željo po sodelovanju z vsemi v lokalni skupnosti,« je odločitev predloga Mandatno volilne komisije pojasnil njen predsednik Viktor Božak. Kandidatje bodo vizijo ravnateljevanja danes predstavili tudi svetu staršev, ki bodo mnenje podali jutri.