Iz Žič v Loče kmalu počasneje in varneje

Po cesti iz Žič do Loč bodo od novembra vozili počasneje in varneje. Na delu ceste ob vstopu v Loče iz smeri Žič so namreč začeli z gradnjo otoka za umirjanje prometa. Obenem bodo na tem delu ceste zamenjali celotni cestni ustroj, preuredili priključek občinske na regionalno cesto, uredili odvodnjavanje in izgradili pločnik z javno razsvetljavo. Gradnja naj bi bila končana novembra, promet pa v času del poteka enosmerno.