Iz Konjic v Conuwiz; konjiški gimnazijci

foto - gimnazija conuwizNa Gimnaziji Slovenske Konjice se zavedajo, da je prepoznavanje in varovanje materialne in duhovne dediščine kraja ključno za razumevanje zgodovinskih procesov v njem in da na edinstven način izpričuje njegov življenjski slog. Razumejo jo kot odsev in izraz vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Kaže jim vidike našega okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi skozi prostor in čas. Zato si prizadevajo, da znanje in veščine, potrebne za njeno delovanje in ohranjanje, posredujejo mladim rodovom. Zlasti v zadnjih letih to dokazujejo s pripravo projektov, programov in prireditev, s katerimi se vključujejo v kulturni utrip na Konjiškem.

Prve počitniške dni letošnjega poletja so dijaki po idejni zasnovi in režiji mag. Mojce Koban Dobnik ter z mentorsko pomočjo mag. Aleksandre Boldin izvedli prireditev z naslovom »Iz Konjic v Conuwiz«. Gre za sprehod po bogastvu duhovne in materialne dediščine Slovenskih Konjic, ki so jo interpretirali dijaki: Nina Esih, Tomaž Jelenko, Nina Kotnik, Ken Patrik Žnidarko, Nika Rebernak, Maruša Marguč in Špela Rebernak. Kulturno umetniški mozaik besede in glasbe je bil izveden na svečani seji Občinskega sveta Občine Slovenske in posvečen jubileju ob 870-letnici prve omembe Konjic v pisnih virih.

S konstrukcijo znanja in uporabo kulturne dediščine domačega okolja želijo tudi v bodoče prispevati k nadaljnjemu izgrajevanju, razumevanju in vrednotenju le-te ter h krepitvi pripadnosti in ljubezni do lastne skupne preteklosti.

Oglas