Intervju Željko Cigler: »Denarja je v Sloveniji dovolj«

»Mandate vseh političnih funkcij je potrebno omejiti na dva, odstavljivi so vsi, od najvišjega do najnižjega funkcionarja,« je prepričan Željko Cigler univerzitetni diplomirani politolog, ki je bil v Celju izvoljen za poslanca na listi stranke Levica. Zaposlen je na Mestni občini Celje na področju družbenih dejavnosti. Pravi, da bi se moralo na seji mestnega sveta jasno videti, kako mestni svetniki glasujejo. S tem bi tisti, ki so jim zaupali mandat, lahko spremljali, ali se še zavzemajo za tisto, kar so obljubljali pred volitvami. Prepričan je, da je mogoče vsak problem rešiti in doseči pozitivno spremembo takrat, ko je javnost s težavo celovito in neodvisno seznanjena. Želi si, da bi ga njegovo delovno mesto v Celju, po odhodu v Ljubljano, počakalo.

Kakšen je vaš komentar na rezultat volitev?
Hvaležen sem vsem, ki so podprli Levico in njen program. Dosegli smo drugi najboljši rezultat v našem volilnem okraju. To je uspeh in priznanje delu Levice na terenu, v Državnem zboru in tudi v Mestnem svetu Mestne občine Celje, kjer je naš svetnik Matija Kovač. Žal je te dni spet aktualna škodljiva prodaja Cinkarne Celje, ki je bila tudi zaradi nasprotovanja Levice in naše akcije v občinskem svetu leta 2015 preprečena. Za razvoj Celja in ohranitev delovnih mest je pomembno, da poskus prodaje vnovič preprečimo.
Kakšno koalicijo pričakujete?
Naš cilj je leva vlada, ki bo program Levice tudi zelo jasno in konkretno udejanjala. Ključno je namreč to, kar vlada dela, in ne samo to, kar piše v koalicijskem sporazumu.
Za kaj se boste zavzemali kot poslanec?
Poznam razmere na lokalnem nivoju in tudi mehanizme, ki krojijo politiko države in lokalne skupnosti. Vem, da je denarja v Sloveniji dovolj, potrebno ga je le pravilno razporediti. Poglejte samo 1,2 milijarde, ki jih hoče oblast nameniti novemu orožju. Ta denar bi morali nameniti za izboljšanje življenja ljudi. Zato se bom kot poslanec zavzel za nadaljevanje aktivnosti za ekološko sanacijo Celjske kotline. Veseli me, da bova pri tem združila moči s kolegico (op. Janja Sluga), ki je ponovno izvoljena. Potrebno se je povezati in od države, kot največjega lastnika Cinkarne Celje, ki je onesnaževalec, doseči, da pokrije pomemben del starih bremen in sanira Celjsko kotlino.
Druga zadeva je šolski prostor. Država sprejema na področju osnovnega šolstva nekatere pozitivne ukrepe pri razvoju, zlasti pri predmetniku, s čimer se večajo potrebe po prostorih v šolah. Lokalna skupnost je tukaj prepuščena sama sebi. Država bi morala pristopiti zraven, saj je pomembno sokriva za pomanjkanje šolskega prostora na OŠ Hudinja, II. OŠ Celje in OŠ Frana Kranjca. Vsekakor pa nameravam intenzivno sodelovati pri vseh aktivnosti Levice v Državnem zboru, s katerimi se bomo borili proti revščini in neenakosti, ki se samo še povečuje in zadeva tudi zaposlene, upokojence in mlade.
Verjamete v sinergijo obeh celjskih poslancev?
Mislim, da se je treba povezovati, biti vseskozi v javnosti in izvajati pritisk na odgovorne organe v državi. Zavedati se morajo, da so s svojim neukrepanjem zoper onesnaženost okolja odgovorni za bolezni, trpljenje in smrti številnih v Celju in njegovi okolici.
Katera področja vas kot poslanca najbolj zanimajo?
Država mora ljudem omogočiti, da uveljavijo svoje ekonomske in socialne pravice: pravico do zaposlitve, pravico do stanovanja, pravico do javno dostopnega zdravstvenega varstva, kot tudi pravico do življenja v zdravem in čistem okolju. Zelo pomembno je tudi vprašanje kmetijstva, zlasti pa je zaskrbljujoča nizka raven samooskrbe.
Posebej se bom angažiral na področju šolstva in zaposlovanja mladih. Večkrat je bilo javno opozorjeno, da prihaja do kršitev pravic otrok s posebnimi potrebami, da država ne izvaja pravnomočnih odločb o usmeritvi in s tem povzroča nepopravljivo škodo otrokom, staršem ter vrtcem in šolam. Odpraviti je potrebno tudi dolgoletne kršitve delavskih pravic v enem izmed zaposlitvenih centrov v Celju, ki zaposluje invalide. Kljub temu da so bili pristojni državni organi že mnogokrat seznanjeni s kršitvami, do danes na tem področju ni bilo storjenega še ničesar.