Impol: Ob uspešnem poslovanju pomaga tudi v lokalnem okolju

Skupina Impol je poznana kot dober delodajalec. Zaposluje približno 2.400 ljudi, do tega v Slovenski Bistrici okoli 1320 ljudi. Ob tem pa ne ignorira potreb lokalnega okolja, saj finančno pomaga številnim društvom in ustanovam.
Impol svojo družbeno odgovornost dokazuje na več načinov. Sodeluje z lokalno skupnostjo, sponzorira številna društva, tako športna kot kulturna. Kot še poudarja izvršni direktor Andrej Kolmanič, prav tako podpirajo delovanje Srednje šole Slovenska Bistrica, v kateri so na njihovo pobudo in z njihovo podporo pred nekaj leti znova uvedli metalurški program. Sicer pa je Impol dojemljiv tudi za ekološke teme. Zato nenehno investira v tehnološke posodobitev za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

Oglas