Impol na pragu digitalne preobrazbe

V družbi Impol v Slovenski Bistrici so začeli z digitalizacijo poslovnih procesov v njihovi livarni.

Decembra lani so z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisali pogodbo o izvedbi projekta digitalne preobrazbe poslovnih procesov. Projekt so poimenovali Indigo. Potekal bo dve leti, predvidoma do aprila 2024. Celotna vrednost projekta znaša 4 milijone evrov, od tega bo polovico sofinanciran; 9 partnerjev konzorcija bo prejelo 2 milijona evrov javnih sredstev iz programa za okrevanje in odpornost.

Vzpostavljajo sodobno podatkovno bazo
»Ključni del projekta Indigo je digitalizacija naše livarne v Sl. Bistrici in to skozi vse procese, ki nastopajo v livarni – od proizvodnje, interne logistike, planiranja, tehnologije, kakovosti ter na koncu tudi vodenja in razvoja,« je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil vodja projekta Indigo in direktor za digitalno preobrazbo dr. Denis Špelič. Da bi to lahko omogočili, bo vzpostavljena najsodobnejša podatkovna baza na osnovi arhitekture Data Fabric. »Ko bomo imeli vse podatke zbrane na enem mestu, se bodo vsi ostali moduli vezali na to centralno podatkovno skladišče in črpali podatke naprej.«
Digitalizacija bo med drugim omogočila: sprejemanje odločitev v realnem času, zmanjšanje porabe energije pri interni logistiki, optimizacijo interne logistike ter uporabo AR/VR tehnologij v logistiki, optimizacijo porabe vhodnih surovin, zmanjšanje porabe primarnega aluminija z velikim ogljičnim odtisom in povečanje porabe recikliranega aluminija.

»Pomemben rezultat projekta je razvoj modula zeleni aluminij, ki je za nas ključnega pomena, z njim želimo doseči povečanje deleža recikliranega aluminija in zmanjšati ogljični odtis livarne,« je med drugim poudaril Špelič.

V projekt so vključili zaposlene, saj pričakujejo, da bodo tako rešitve laže implementirali v procese. Bistveno manj bo administracije, doseči želijo brezpapirno poslovanje. V sklopu projekta pa bodo tudi nadgradili usposabljanja s tehnologijami navidezne resničnosti, prav tako želijo dvigniti kakovost vzdrževanja s pomočjo obogatene resničnosti ter vključiti še druge napredne tehnologije.

Širitev rezultatov projekta
V projektu, ki je del ukrepov v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, ob podjetjih, ki prihajajo iz Impolove skupine, sodelujejo še partnerji, in sicer družbe Norik sistemi, Nomnio, Logix, Ates in MediaInteractive.
Sicer pa bo za Skupino Impol digitalizacija poslovnih procesov livarne v Slovenski Bistrici pilotni projekt. Osvojeno znanje, izkušnje in tehnologijo bodo nato širili še v hčerinska podjetja – najprej v njihovi livarni na Hrvaškem in v Srbiji. Kasneje pa še na preostale divizije v bistriški tovarni – to sta valjarništvo in stiskalništvo – ter v druga podjetja v skupini Impol.

Digitalizacija – del strategije
Da je digitalna preobrazba za skupino Impol zelo pomembna, je poudaril glavni izvršni direktor podjetja Impol 2000 Andrej Kolmanič.
»Skupina Impol si je leta 2021 zadala strategijo do leta 2026 in v njej smo dali velik poudarek dodani vrednosti po zaposlenem, trajnostnemu razvoju ter digitalizaciji in avtomatizaciji. Projekt Indigo je popolnoma umeščen v to našo strategijo.«
Zakaj začenjajo z digitalizacijo v livarništvu? »Livarništvo nam daje možnost reciklaže, fleksibilnosti, hitrega odziva na potrebe na trgu. Zato je ta projekt osredotočen na livarništvo, saj želimo z zboljšanimi in bolj nadzorovanimi procesi povečati delež recikliranega aluminija.«

V Impolu so lani tudi registrirali novo blagovno znamko InfiniAL. Predstavlja njihove izdelke, za katere zagotavljajo nizek ogljični odtis, in sicer pod 4 kg CO2 na kilogram izdelka. Kako bodo to dosegli? »Na eni strani z reciklažo odpadnega aluminija, na drugi strani z uporabo zelenega primarnega aluminija in pa z uporabo zelene električne energije. To je naš cilj za prihodnost,« poudarja Kolmanič.

Digitalizacija je pomembna tudi zato, ker omogoča prenos znanj na bodoče kadre, poudarjajo v vodstvu. Zavedajo se, kako težko je pridobiti ustrezen kader. Že zdaj so v lokalnem okolju tesno povezani s Srednjo šolo v Slovenski Bistrici (njihovi strokovnjaki izobražujejo mlade, šoli donirajo opremo, s katero se naučijo rokovati že v času izobraževanja, veliko štipendirajo …) S takimi projekti bo enostavneje, pričakujejo.

Poslovno leto 2022 bo uspešno
Poslovne bilance za preteklo leto še niso končane, a Skupini Impol že lahko ocenjujejo, da bo poslovno leto 2022 precej uspešno. Proizvedli so okrog 245 tisoč ton izdelkov, kar je manj kot leto prej (v 2021 okrog 270 tisoč ton izdelkov). A so ustvarili blizu 1,1 milijarde evrov prihodkov in dobiček iz poslovanja, ki bo presegel 100 milijonov evrov. (B. Petelinšek)