Igrala iz Špitaliča obnovili in preselili na Kajuhovo v Slovenske Konjice

Prebivalci blokovskega naselja na Kajuhovi ulici v Slovenskih Konjicah so se razveselili otro-ških igral. Ne gre sicer za nova igrala, ampak obnovljena, ki so jih pripeljali iz Špitaliča, postavili pa so jih v sodelovanju s konjiško Občino in Krajevno skupnostjo. Konjiški župan Darko Ratajc je pojasnil, da je Osnovna šola Pod goro uspešno kandidirala na razpisu in za podružnično šolo v Špitaliču pridobila nova igrala. Starih tako ne bodo potrebovali več, zato so zanje poiskali primerno lokacijo. Na Kajuhovi so kovinskemu vlaku, ki je tam že stal, dodali gugalnico, oviro, plezalo in tobogan.