Gradnja vetrne elektrarne v Kalšah je spet vprašljiva

Gradnja male vetrne elektrarne v naselju Kalše pri Šmartnem na Pohorju je znova vprašljiva. Investitor, podjetje Energo Maks iz Slovenskih Konjic, si že več let prizadeva dobiti gradbeno dovoljenje, za kar potrebuje soglasje krajevne skupnosti. Slednje je svet KS Šmartno na Pohorju poleti izglasoval. Toda številni prebivalci naložbi nasprotujejo. Zato so na krajevno skupnost in na občino podali pobudo za razpis ljudske iniciative, na kateri naj bi izdano soglasje preklicali.

V Kalšah krajani ne želijo imeti vetrne elektrarne. (Slika je simbolična.)

Zbirajo podpise
Z izvedbo ljudske iniciative se mora strinjati določen del prebivalcev in to morajo potrditi s podpisi.
»Župan je na podlagi pobude za ljudsko iniciativo sprejel akt o zbiranju podpisov na Upravni enoti Slovenska Bistrica, kar predstavlja predhodni postopek ljudske iniciative. Če se bo na Upravno enoto dostavilo zadostno število podpisov, najmanj 5 odstotkov volilnih upravičencev KS Šmartno na Pohorju, bo občinski svet nato razpisal ljudsko iniciativo, ki se bo izvedla po enakem postopku kot referendum,« pojasni vodja občinske pravne službe mag. Janja Tkavc Smogavec.
V tem primeru bodo na glasovanje povabljeni vsi volivci v KS, in če bo večina, ki bo prišla na glasovanje, za to, bo preklicano soglasje za postavitev Male vetrne elektrarne.

Koliko podpisov potrebujejo?
Po zadnjih podatkih iz leta 2018 je bilo v KS Šmartno na Pohorju 837 volilnih upravičencev, kar pomeni, da bo treba zbrati vsaj 42 podpisov (uradni podatek o sedanjem točnem številu upravičencev še pridobivajo).
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis ljudske iniciative je od 23. novembra do 24. decembra. Obrazec za podpis pa lahko volivci KS Šmartno na Pohorju najdejo na spletni strani občine.

Oglas