Gic Gradnje: Izgradnja potniškega terminala Fraport Brnik ter dela v Luki Koper še potekajo

Podjetje Gic Gradnje, ki je trenutno v fazi izvedbe dveh zelo velikih projektov, in sicer izgradnje potniškega terminala Fraport Brnik in izgradnje garaž v Luki Koper ter še nekaj drugih projektov, še posluje. Ob tem upajo, da se ukrepi ne bodo morali zaostriti do te mere, da bi obstalo tudi gradbeništvo, saj bi potem bile posledice tudi za njihovo dejavnost precej velike.

V podjetju GIC Gradnje vseskozi dosledno upoštevajo in izvajajo aktivnosti zaščite pred prenosom koronavirusa v skladu z navodili in priporočili NIJZ. Na različnih enotah so uvedli različne ukrepe, odvisno od specifike dejavnosti. Popolnoma so ukinili poslovanje s strankami, najprej v trgovini, nato tudi v vseh betonarnah in kamnolomih, tudi gradbišč za zasebne naročnike nimajo odprtih. Kot so nam sporočili iz podjetja, podporne službe, kot so vozni park, laboratorij, skladišča in železokrivnica opravljajo le najnujnejša opravila za delovanje gradbišč, ki so še odprta. Tudi njihove skupne službe poslujejo le v okrnjeni sestavi in to le za nujna opravila, določena dela pa nekateri zaposleni opravljajo na daljavo oziroma od doma. Vsi sestanki v živo so preklicani in potekajo s pomočjo videokonferenčnih klicev na daljavo. »Na vseh lokacijah, kot tudi na vseh aktivnih gradbiščih, za vse zaposlene nenehno skrbimo z vrsto ukrepov varovanja pred prenosom koronavirusa, tako s prepovedjo zbiranja ljudi v skupinah, prepovedjo sestankov v skupinah, prepovedjo vstopanja skupin v kontejnerje, omejevanjem skupnih prevozov, urejenim ločenim prehranjevanjem, z zagotovljenimi zaščitnimi in čistilnimi sredstvi ter s sredstvi za razkuževanje, na vidnih mestih in preko individualnega obveščanja prejemajo vsi zaposleni ustrezne napotke in navodila, ter z vrsto drugih ukrepov,« pojasnjujejo v podjetju.

Gradbena dela se še izvajajo             Gradbena dela na gradbiščih pod določenimi pogoji in skrbi za varnost ljudi lahko izvajajo, vendar le na projektih, kjer naročniki zaradi razlogov na njihovi strani del še niso prepovedali in na projektih, kjer še lahko zadostijo ustrezno zasedbo delavcev in sledijo terminskim dobavam materialov. Soočajo se namreč s težavami zaradi omejitev prehodov čez mejo, pa tudi z zastoji materialov iz držav, kjer so ukrepi enaki našim ali pa še strožji.

»V tem trenutku dela izvajamo na gradbišču izgradnje potniškega terminala Fraport Brnik, dela izvajamo tudi v Luki Koper pri izgradnji garaž in v Mariboru ter v Ljubljani z gradnjo stanovanj. Zaenkrat še dela potekajo tudi v Cerkljah na letališču, potekajo tudi pri izgradnji poslovnega centra Gajser v Makolah in še na nekaj manjših gradbiščih. Zaprta pa so gradbišča NEK – Nuklearna elektrarna Krško, zaprto je gradbišče gradnje nove tovarne Vetropack Straža Hum na Sutli in še nekatera gradbišča. Zaradi zaostritve razmer na meji s Hrvaško smo preko vikenda zaprli gradbišče Vetropack Straža Hum na Sutli, ostala gradbišča na Hrvaškem pa še delujejo, vendar le z delavci iz Hrvaške kot tudi z nabavnimi resursi le iz iste države,« še pojasnjujejo.

Posledic na gradbeništvo se še ne da napovedati                                              Posledic vpliva koronavirusa na poslovanje v podjetju Gic Gradnje še ne znajo napovedati, ker ne vedo, kako dolgo bodo izredne razmere trajale. Prav tako ne vedo, ali se bodo te razmere še bolj zaostrovale. »V kolikor bomo/bi morali ustaviti vsa gradbišča, bodo posledice zagotovo tudi za našo dejavnost izredno velike, tako kot bodo v vseh tistih dejavnostih, ki so se zaradi ukrepov že popolnoma ustavile,« še zaključujejo. (Karmen Cvirn)