GCC (brez)mejno v mesecu prostora

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC), ki z več kot 1000 dijaki in zaposlenimi sodi med večje srednje šole v savinjski statistični regiji, z dijaki vseh treh programov aktivno sodelujejo v različnih javnih akcijah, trajnostnih in okoljskih pobudah z zavedanjem, da je oblikovanje odgovornosti do sočloveka, prostora in narave pomemben del vzgoje, izobraževanja in odraščanja. Tema letošnjega šolskega leta v katerem v Sloveniji in svetu obeležujemo pomembne zgodovinske mejnike (od 100-letnic političnih meja Evrope, 30-letnice osamosvajanja in osamosvojitve, pa do 220-letnic rojstev Prešerna in Slomška) je (brez)mejno, ki narekuje različne intervencije ter medpredmetna in projektna sodelovanja učiteljev in dijakov, pa tudi razmisleke o vedno višjih in oddaljenih mejah, ki si jih postavljamo ljudje v aktualnem času boja proti novemu virusu, ki je spomladi tako korenito posegel v naša življenja.
Urbanistične delavnice
Del tega dogajanja je tudi Mesec prostora 2020, ki ga s številnimi soorganizatorji pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Tega bodo na GCC zaznamovale tradicionalne urbanistične delavnice, ki jih za dijake umetniške gimnazije – likovne smeri pripravljajo v sodelovanju z Zavodom Metro SR. Tokrat bo v ospredju kopičenje plastične embalaže in vedno večje meje, ki jih z njeno uporabo gradimo samoobnovitvenim zmožnostim narave ter potrošniški diskurz, ki v politikah sodobnega časa najde svoje mesto le na papirju. Dijaki bodo iskali rešitve glede odvečne embalaže ter tematiko povezali s prostorskim razvojem in mestom tako, da bodo »inštalacije« namestili v javne ali pol-javne prostore mesta in s tem izzvali mimoidoče (preko medijev pa tudi širšo skupnost) k skupnemu razmisleku o problemu prekomerne uporabe plastične embalaže in njenem vplivu na prostor. Delavnice bodo javnosti predstavili v drugi polovici oktobra.
Drugi pomemben del letošnjega Meseca prostora na GCC je intervencija v javni prostor, ki so jo dijaki z mentorjema, kiparjem Francem Purgom in umetnico Andrejo Džakušič, naslovili kar Brezmejnost. To so pripravili v šolskem parku v okviru kiparskih delavnic, in sicer tako, da so posušene glinene kipce postavili v park in jih prepustili naravnim vremenskim procesom. Posušena glina bo zaradi vlage, padavin in zmrzali s časom spreminjala svojo obliko in se vrnila tja, od koder je bila izkopana, v nedrje Zemlje. S tem projektom se pridružujejo temi (brez)mejnega, ki jo navezujejo na idejo recikliranja, ponovne uporabe in nenehnega kroženja v naravi. Celoten proces transformacije bodo tudi video dokumentirali.