Evropska unija bo sofinancirala izgradnjo javni kanalizacijski sistem

Mestna občina Celje, Občina Štore in Občina Vojnik sodelujejo v skupnem projektu odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Savinje, pri čemer je Mestna občina Celje nosilna občina. Pred dnevi so bili seznanjeni, da bodo za projekt, ki je skupaj ocenjen na 11,1 milijona evrov, vse tri občine prejele nekaj manj kot 6 milijonov evrov.

Gre za izgradnjo več različnih posameznih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 28,3 kilometra in sicer na  območjih manjših aglomeracij, ki do sedaj še niso bile priključene na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave. »Samo v Mestni občini Celje bomo zgradili 15.405 metrov kanalizacijskega omrežja in nanj priključili 402 objekta ter 12 črpališč. Odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic nekontrolirano izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se bo po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas. Za varovanje okolja, ohranjanje virov pitne vode in zagotavljanje boljših življenjskih ter sanitarnih pogojev je ta naložba nujno potrebna,« so še pojasnili na Mestni občini Celje.

Oglas