Etnografska prireditev Likof na taberhi vabi v Rogatec

Popoldne se bo v avtentičnem okolju Muzeja na prostem Rogatec že 21. zapored odvila etnografska prireditev Likof na taberhi.

Atraktivna mlačev na gepelj s pomočjo kravje vprege.

Kot vsako leto bo prireditev združevala in povezovala niz dogodkov in vsebin. Mlačev žita na tri različne načine: mlačev s cepci, na ročni mlatilnici in na gepelj s pomočjo kravje vprege. Prikazi ostajajo jedro prireditve in so tudi po vseh letih še vedno privlačni za obiskovalce. Marjetin se-jem – gostovanje Slovenskega rokodelskega festivala 2019 – pod okriljem Konzorcija rokodel-skih centrov Slovenije (sodelujejo rokodelci iz vse Slovenije). Naj sirova zavihanka Obsotelja in Kozjanskega: izbor organizirajo s ciljem poenotenja in promocije ter kulinarične posebnosti v sodelovanju z društvi žena in KGZ Ptuj ter Šolskim centrom Šentjur. Prikazi rokodelskih veščin: trenje lanu in ročno tkanje, pletarstvo, ročno kovanje … Prikazi delovnih opravil: pranje perila pri muzejskem vodnjaku, zapele bodo pojoče perice (Ljudske pevke Rogatec), priprava in peka sirove zavihanke, košnja … Organizirane bodo doživljajske delavnice Okusimo dediščino Mu-zeja na prostem Rogatec: peka kruhkov žulik, delavnica ljudskih glasbil, zeliščarska delavnica, Rogatkove dejavnice … V okviru kulturnega programa ob zaključku dela (likof) bodo na muzej-skem odru pri Viničarski hiši nastopili Šentjurski muzikanti.
Prikaze mlačve in delovnih opravil izvajajo v sodelovanju s člani društev upokojencev s celot-nega območja Obsotelja in Kozjanskega (Zveza DU Kozjansko) in domačini izpod Donačke gore. V izvedbo prireditve je vključenih blizu 80 posameznikov.

Oglas