Epidemije je uradno konec, a zreški župan opozarja, da ogroženosti s tem ni konec

Epidemija koronavirusa je v Sloveniji uradno končana, vendar zreški župan mag. Boris Podvršnik opozarja, da dejansko ogroženosti še ni konec. Kot poudarja, so za preklic epidemije na eni strani politični in materialni razlogi, na drugi strani pa je dejansko stanje. O spoznanjih, do katerih so prišli v zadnjih tednih, pa Podvršnik pravi: “Da je varnostna situacija v svetu mnogo bolj krhka, kot so v daljšem obdobju, po osamosvojitvi, ocenjevali v naših uradnih institucijah.
Za takšne in podobne krizne situacije je najpomembnejša pripravljenost celega sistema za krizno odzivanje in upravljanje, za zaščito in reševanje na državnem in lokalnem nivoju ter vseh dejavnikov t. i. kritične infrastrukture. Pokazalo se je, da je potrebno tovrstnemu varnostno zaščitnemu sistemu in tovrstni pripravljenosti zagotoviti na vseh nivojih še več pozornosti in virov, čeprav smo sami v občini tudi v preteklosti dajali temu področju precejšen poudarek. S temi prizadevanji bo treba nadaljevati. Za še boljšo žilavost in neodvisnost sistema in podsistemov bo v prihodnje treba zagotoviti še več virov in sredstev.”
Daljši pogovor z županom je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Oglas