Dvignili cene programov Vrtca Slovenske Konjice

Cene programov v Vrtcu Slovenske Konjice so od 1. oktobra višje. Soglasno so jih na seji občinskega sveta potrdili občinski svetniki. Za večino staršev to pomeni, da bodo mesečno prejemali za od 6 do 9 evrov višje položnice.
Ravnatelj konjiškega Vrtca Tomaž Popović je poudaril, da so nazadnje cene programov spreminjali marca 2019. Tokrat pa je do povišanja cen po njegovih besedah moralo priti zaradi sprostitve ukrepov na področju plač zaposlenih, kar je prineslo dosti višje stroške poslovanja. Po drugi strani se v Vrtcu zaradi podražitev ves čas srečujejo tudi s povečevanjem skupnega zneska za materialne stroške. “Za normalno poslovanje vrtca je bilo treba cene uskladiti z dejanskimi stroški,” je pojasnil ravnatelj.
Ceno programa za prvo starostno obdobje so tako s 495 povečali na 515 evrov, za drugo starostno obdobje s 367 na 390 evrov, za kombinirani oddelek pa s 388 na 414 evrov. Popović je še dodal, da tudi z novimi cenami ostajajo primerljivi z okoliškimi občinami. Izstopajo morda le Zrečani, kjer je zaradi manjšega števila enot Vrtca tudi manj stroškov.

Oglas