Dvig cen, plač in urnih postavk

V podjetjih Simbio, Vodovod-kanalizacija in Energetika Celje se cene ne bodo spreminjale. Kot pojasnjujejo v Energetiki, sta ceni za daljinsko ogrevanje in omrežnina zemeljskega plina regulirani in se ne bosta spreminjali. Prav tako ne nameravajo spreminjati redne cene zemeljskega plina.

Višja minimalna plača in študentska postavka
Z letošnjim letom se dviguje minimalna bruto plača. Sprejeta novela zakona o minimalni plači s 1. januarjem zvišuje minimalno plačo z 886,63 evra bruto na 940,58 bruto ter iz nje izloča vse dodatke ter delovno in poslovno uspešnost. Spreminja se tudi minimalna bruto urna postavka za delo dijakov in študentov. Ta po novem znaša 5,40 evra bruto, medtem ko je bila do zdaj 4,89 evra bruto.

Knjige, časopisi in revije manj obdavčene
Knjige so odslej obdavčene manj, saj je z novim letom začela veljati novela zakona o davku na dodano vrednost, ki za knjige in druge publikacije, kot so brošure, letaki, časopisi, revije in druge periodične publikacije, uvaja posebno stopnjo davka, najnižjo od vseh, 5-odstotno. V Sloveniji je doslej veljala splošna stopnja DDV v višini 22 odstotkov in znižana v višini 9,5 odstotka.

Ali zvišanje minimalne plače pomeni tudi podražitev domov, pa preberite v novi številki lokalnega časopisa Celjan.

(Uroš Urlep)