Donat Mg odslej le še v plastenkah

Donat Mg, ki smo ga bili doslej vajeni v steklenicah in plastenkah, bo odslej na voljo le še v plastenkah, kajti polnjenje v steklenice ukinjajo. Zakaj takšna odločitev? Za odgovor smo povprašali lastnika znamke, hrvaško podjetje Atlantic Grupo.

Da bo Donat Mg možno kupiti le še v plastenkah, saj se polnjenje v steklenice ukinja, je v domačem okolju Donata, Rogaški Slatini, dvignilo kar nekaj prahu. Da je do odločitve pripeljal upad povpraševanja po steklenicah, občutno zmanjšanje ogljikovega dioksida, ter da bo polnitev izvedena v 100 % reciklirane plastenke, odločitev pojasnjujejo v podjetju Atlantic Grupa.

»Povratne steklenice, ki se vračajo v proizvodni proces, je treba pred ponovno uporabo temeljito očistiti. V skladu s higienskimi standardi in za zagotavljanje najboljše kakovosti steklene povratne embalaže smo pri čiščenju steklenic uporabljali pitno vodo, primerna čistilna sredstva in čistilne naprave. Z ukinitvijo povratne steklene embalaže bomo prihranili skoraj milijon litrov pitne vode, 98.000 kWh električne energije in približno 60.000 Nm3 zemeljskega plina ter zmanjšali obremenitev okolja s čistilnimi sredstvi za 12 ton. Pri povratni stekleni embalaži ne smemo pozabiti na njeno maso. Ker je masa steklenic mnogo večja kot masa plastenk za pakiranje enakega volumna mineralne vode, bomo z ukinitvijo povratne steklene embalaže zmanjšali tudi število prevozov za približno tretjino in s tem znižali tudi emisije ogljikovega dioksida. Kot odgovorni proizvajalci, ki udejanjamo trajnostne zaveze, smo hkrati z odločitvijo o ukinitvi povratnih steklenic sprejeli tudi odločitev za uvedbo plastenke iz 100 % recikliranega materiala, s katero bomo emisije CO2 zmanjšali kar za 90 % (v primerjavi s trenutnimi plastenkami)!« pojasnjujejo in hkrati dodajajo: »Vzporedno z uvedbo 100 % reciklirane plastike, s proizvajalcem PET predoblik za plastenke vzpostavljamo tudi dogovor zbiranja uporabljenih plastenk in ponovnega vračanja v uporabo v obliki reciklirane plastike, iz katere so izdelane  reciklirane plastenke. Načrtujemo odkup odpadne frakcije PET embalaže v slovenskem sistemu zbiranja odpadne embalaže v količini, ki bo enaka količini PET plastenk, ki jo letno lansiramo na trg. Iz te odpadne frakcije PET embalaže proizvajalec PET predoblik za plastenke naredi PET granulat, ki se kot reciklirana surovina ponovno uporabi za izdelavo recikliranih PET predoblik za plastenke. Tako bomo poskrbeli, da s sklenjenim krogom izdelave plastenk ne ustvarjamo dodatnih odpadov.«

Ob tem pojasnilu pozivajo uporabnike, da prispevajo k doseganju skupnega cilja ohranjanja narave in uporabljene čiste plastenke odlagajo v za to namenjene zabojnike, saj jih bodo le tako lahko primerno reciklirali in namenili za ponovno uporabo.

Več pa v prihodnjih Rogaških novicah. (K. C.)