Dobrote slovenskih kmetij: znaki kakovosti in priznanja tudi v Dravinjsko dolino in na Kozjansko

Na letošnjem ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij so bili zelo uspešni tudi ponudniki iz Dravinjske doline in Kozjanskega.

Letošnje ocenjevanje in prireditev Dobrote slovenskih kmetij so tokrat zaradi epidemije pripravili kasneje – priznanja so podelili prejšnji konec tedna na Ptuju.
Kmetije so skupaj prejele 520 zlatih, 208 srebrnih in 107 bronastih priznanj, ob tem pa so podelili še 91 znakov kakovosti. Številna priznanja in nekaj znakov kakovosti je šlo tudi kmetije iz Dravinjske doline in iz območja Kozjanskega in Obsotelja.

Najboljši prejeli Znak kakovosti

Izdelki iz aronije Polone Ratajc s konjiške Kmetije Ratajc na ocenjevanjih redno prejemajo najvišja priznanja. Foto: Facebook Aronita

Znak kakovosti podelijo najboljšim pridelovalcem, tistim, ki so trikrat zapored za posamezno dobroto prejeli zlato priznanje.
Letos je dva znaka kakovosti prejela Polona Ratajc s konjiške Kmetije Ratajc – enega za marmelado iz aronije in jagod, drugega za marmelado iz aronije.
Tri znake kakovosti je za čaje prejel Milan Kalan z Zeliščne kmetije Kalan s Kalobja v občini Šentjur. Matej Grobelšek s šmarske Kmetije Grobelšek je znak kakovosti prejel za domačo suho klobaso. Katja Sinkovič s Kmetije Sinkovič iz Buč v občini Kozje pa je znak kakovosti prejela za sir za žar.

Naše zlate dobrote

Tudi številni drugi ponudniki tega območja so bili uspešni na ocenjevanjih.
Zlato priznanje je Štefka Petek Kovše iz Zreč prejela za bučni kompot in za marmelado iz grozdja izabela in aronije. Na Ekološko kmetijo Korunovo iz Čače vasi pri Podplatu je šlo zlato priznanje za eko marmelado iz aronije.

Zlati čaji Zelišče kmetije Kalan. Foto: Dobrote slovenskih kmetij

Na Zeliščno kmetijo Kalan s Kalobja sta šli še dve zlati priznanji za zeliščne čaje, z zlato medaljo so nagradili tudi čaj Zeliščne kmetije Gorska roža s Pečice pri Podplatu.

Zelo uspešni so bili ponudniki tudi na ocenjevanju pekovskih izdelkov. Albina Sadek s Kmetije Tomažič s Kovaškega Vrha (Oplotnica) je prejela tri zlata priznanja: za pecivi breskvice in orehi ter za beli mlečni kruh. Emica Jevšinek iz Zlogone vasi pri Oplotnici je prejela zlati priznanji za sadni kruh iz krušne peči in domači kruh.
Sonja Žiga iz Suhadola pri Ločah je prejela zlati priznanji za grajski hlebec in domače maslene piškote z manj sladkorja, Klavdija Kovše Hren s Hudinje pri Vitanju je zlato prejela za krofe, Štefka Petek Kovše iz Zreč pa za pecivo breskvice.
Marija Grobelšek s Kmetije Grobelšek iz Šmarja pri Jelšah je zlati priznanji prejela za janeževe upognjence in navadne domače kekse, Katka Smole iz Svetega Štefana pa za domače medenjake.

Na ocenjevanju mlečnih izdelkov je Maruška Planko s Kmetije Planko&Kleh zlato prejela za ekološki mladi sir iz kozjega mleka in za ekološko skuto. Tudi na Kmetijo Polajžer s Podplata sta šli dve zlati priznanji: za domačo sladko skuto in sir. Katja Sinkovič je prejela tudi zlato priznanje za domači sadni jogurt, Janez Rosc s Kmetije Spodnji Strmčnik pa za navadni tekoči jogurt.

Na ocenjevanju olj je dve zlati priznanji prejel Janez Korenjak z Zbelovske Gore, in sicer za orehovo ter sončnično olje.

Matjaž Lešnik iz Loč je pridelal ‘zlati’ sadjevec: nagradili so njegovo desertno vino rdeči ribez.
Štefan Kalšek iz Žič je zlato priznanje prejel za starano slivovko, ki jo je 10 let zoril v hrastovem sodu. Elizabeti Hernavs z Domačije Hernavs v Virštanju pa je šlo zlato za zeliščni liker.

Tudi mesni izdelki so bili ‘zlati’, in sicer suho goveje meso Janeza Korenjaka z Zbelovske Gore, pašteta z bučnimi semeni Karla Gorjupa (Kmetija Gorjup) iz Zdol pri Kozjem, domača jetrna pašteta in domača salama Marka Kuneja s Kmetije Kunej (Podsreda).

Srebrne dobrote

Štefka Petek Kovše je na ocenjevanjih pridelala že lepo zbirko priznan.

Aleksandra Cenc iz Zgornjih Laž je prejela srebrno medaljo za ekološke kumare v kisu, Štefka Petek Kovše iz Zreč pa za vloženo papriko. Srebrno priznanje je prejel tudi eko sok iz aronije z Ekološke kmetije Korunovo s Podplata.

S srebrom so nagradili slivovo marmelado Štefana Kalška iz Žič in malinovo marmelado Marije Gradišek s Kmetije Gradišek v Imenski Gorci.

Srebrna priznanja za pekovske izdelke so prejeli: Karolina Črešnar iz Boharine za sadni kruh, Sonja Žiga iz Suhadola za pirine piškote z manj sladkorja in Štefka Korenjak iz Dramelj za pšenični polbeli kruh.

Na ocenjevanju mlečnih izdelkov je Anja Obrul s Kmetije Lamperček s Koritnega nad Oplotnico srebro prejela za domači navadni jogurt, za tak jogurt je srebro šlo tudi na Kmetijo Polajžer v Podplat.

Karel Iršič s Stenice (Vitanje) je srebro prejel za grenčino.

Karel Gorjup s Kmetije Gorjup iz Zdol (Kozje) je srebrno priznanje prejel za svinjsko salamo, Tomaž Špeh iz Luč pa za savinjski želodec.

Bronaste dobrote

Štefka Pete Kovše iz Zreč je poleg omenjenih priznanj prejela še bronastega za nešpljev sok. Stanka Črnec z Markečice je bron prejela za črtni kruh, Branka Sovič s Skomarja za božični kruh, Karel Iršič s Stenice za šipkov liker, Janez Rosc iz Luč pa za mladi sir.
(N. K.)

Foto: Facebook Dobrote slovenskih kmetij, Facebook Aronita, arhiv NOVIC

Oglas