DOBRNA Z maskami opremili vsa gospodinjstva

Občina Dobrna je preko štaba Civilne zaščite vsem gospodinjstvom razdelila po tri zaščitne maske. Z njimi so opremili tudi Karitas, Rdeči križ in gasilce, ki so največ na terenu in jih najbolj potrebujejo.

»Naročili smo 2600 mask, ki smo jih z nenaslovljeno pošto razposlali občanom vključno z napotki, kako deluje štab, kam lahko pokličejo, če potrebujejo pomoč, priložili smo vse kontaktne številke«, pojasni župan Martin Brecl.

Občina je v stiku tudi s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo oseb s posebnimi potrebami, od koder jim sporočajo potrebe po zaščitnih maskah.