DOBRNA Šola tesna, a povečali bi vrtec

Občinski svetniki na Dobrni bodo danes urgentno obravnavali problematiko prostorov tamkajšnje osnovne šole, ki so jo zgradili pred desetletjem, a je zgradba, ki je večinoma po normativih šolskega ministrstva, očitno pretesna.

Vrtec je takrat napolnilo 84 malčkov z Dobrne in še 34 od drugod. Dva oddelka so morali nastaniti v prostore osnovne šole. Ti otroci so zdaj osnovnošolci, a da bi jim zagotovili pogoje za pouk, so dva kabineta preuredili v učilnici, s tem pa so se učitelji znašli v položaju, da so nekateri med njimi brez kabineta in se drenjajo v zbornici.

»Deloma bi lahko uporabljali učilnici v kulturnem domu, a dolgoročno je potrebno poiskati rešitev, da bi kabineta vrnili učiteljem«, meni župan Martin Brecl. Gradnji prizidka ni naklonjen, kakor tudi nasprotuje neprijazni rešitvi, da na Dobrni ne bi več sprejemali otrok iz drugih občin, s čemer bi sprostili dva oddelka. »Pripravljamo spremembe zazidalnega načrta. Gradili bomo nekaj blokov, imamo že idejno zasnovo za športno dvorano in razširitev vrtca, ki že ima ustrezno infrastrukturo, samo oddelka s šole bi mu dodali.«

Število otrok je večinoma isto (vrtec jih obiskuje blizu 120, šolo pa okoli dvesto), spreminja pa se način dela, kaj seveda povzroča potrebe in ambicije po dodatnih prostorih. Brecl pravi, da bo tudi v naložbenem smislu v prihodnje potrebno še kaj storiti, če se bo število otrok povečevalo.