DOBRNA Bodo sprejeli graščino Novi grad?

Svetniki občine Dobrna bodo v sredo glasovali o morebitnem prenosu graščine Novi grad (vključno s pripadajočimi objekti in zemljišči) z države na občino.

Objekt, s katerim upravlja ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sameva vse od kar se je Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna leta 2007 preselil v druge prostore.

Država, ki je graščino bržčas pripravljena prenesti brezplačno, se je odtlej pogajala z občino o možnostih in načinu prenosa. Težava utegne nastati zaradi visokih stroškov, ki bi bili potrebni za obnovo. Po ogledu objekta so namreč izračunali, da bi za obnovo potrebovali 3,3 milijona evrov, kar je približno desetino več, kot znaša letošnji dopolnjeni občinski proračun. Graščina je sicer zavarovana kot kulturni spomenik, kar pomeni, da zanjo veljajo posebna omejitvena določila.

Oglas