DOBJE Uvedli videonadzor ekološkega otočka

Zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov, nastajanja črnih odlagališč in posledično večjega onesnaževanja okolja so pri ekološkem otoku pred poslopjem stare šole v Dobju uvedli celodnevni videonadzor.

Kakor navajajo, je malomarno odlaganje in razvrščanje odpadkov predvsem moteče za občane, ki prebivajo v bližini ekološkega otoka, pa tudi za obiskovalce kraja, ki s tem kaže nizko kulturo prebivalcev.

Kršitelje, ki jih bodo z videonadzorom prepoznali, bodo prijavili pristojnim inšpekcijskim službam.

Oglas