DOBJE Namestili brezplačni Wi-fi

Izbrani izvajalec, podjetje T-2, je v Dobju nedavno namestilo pet zunanjih in osem notranjih dostopovnih točk javnega odprtega brezžičnega omrežja Wi-fi.

Uporabnikom je tako omogočen brezplačni dostop do medmrežja, potrebna je samo prijava ob prvi vzpostavitvi povezave, identifikacijski podatki ali geslo niso potrebni..

Dobjani so sredstva za naložbo pridobili z lansko uspešno kandidaturo za nepovratna sredstva v okviru mehanizma za povezovanje Evrope (IPE) – Wifi4EU.

Zunanje točke so na trgu pred kulturnim domom, pri vrtcu, župnišču, gasilskem domu in električni polnilnici Trate, notranje pa najdemo v občinskih prostorih (dva), knjižnici, vrtcu, gasilskem domu (dva), župnišču in kulturnem domu.