Destinacija Podčetrtek postala evropska destinacija odličnosti 2019

Evropske destinacije odličnosti (EDEN) so projekt Evropske komisije, ki od leta 2007 združuje kraje in območja, ki razvijajo okoljsko, kulturno in družbeno vzdržen turizem. Projekt spodbuja razvoj trajnostnega turizma v Evropi in vsaki dve leti nagrajuje in promovira manjše in manj poznane destinacije, ki jih odlikujejo bogata, lokalna in avtentična ponudba. Letošnja vodilna tema izbora je bila turizem dobrega počutja. Slovenija je v finale uvrstila destinaciji Dolenjska in Podčetrtek, ki destinacijsko združuje občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Strokovno komisijo pod vodstvom prof. dr. Janeza Bogataja je med finalistkama letošnjega izbora najbolj prepričala destinacija Podčetrtek.

Prof. dr. Janez Bogataj je v odločitvi strokovne komisije zapisal: »Podčetrtek je značilen primer tako imenovane turistične industrije na mikro ravni, ki je močno povezana s Termami Olimia. Prijavitelji so strokovni komisiji predstavili tudi Občino Kozje, ki je povezana z biosfernim območjem in prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka. Podčetrtek sicer ponuja nekaj že ˝klasičnih˝ vsebin in lokacij, kot so na primer domačija Amon, jelenja farma, čokoladnica, lekarna in samostan v Olimju, z izpostavitvijo zajtrka na domačiji Amon, ki je lahko šolski primer za zajtrke v dveh hotelih v Podčetrtku. Seveda pa dobro počutje ne pomeni le kulinarične ponudbe, ampak vse vsebine turističnega prizadevanja, ki jih je strokovna komisija vrednotila z vidika letošnje razpisane teme.«

Drugouvrščena destinacija je postala Dolenjska. Prof. dr. Bogataj je ob tem izpostavil: »Dolenjska ima izjemen vsebinski potencial v turističnem razvoju Slovenije. Svoj razvoj gradijo na ustreznem številu mladih kadrov, ki jim je zelo jasna razvojna strategija turizma.«

Destinacija Podčetrtek je primer dobre prakse uspešnega in učinkovitega povezovanja treh občin v slovenskem turizmu in hkrati primer dobre prakse na področju povezovanja deležnikov znotraj destinacije Podčetrtek. Posebno pozornost namenja trajnostnemu razvoju, kar dokazuje tudi zlati znak Slovenia Green, ki ga je destinacija pridobila v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

Obe finalistki, Podčetrtek in Dolenjska, bosta deležni intenzivne promocije s strani STO. V evropski družini več kot 140 destinacij odličnosti je z letošnjim letom tako že osem slovenskih: Podčetrtek, Koper, Brda, Laško, Idrija, Kolpa, Solčavsko in dolina Soče.

Slavnostna podelitev priznanja EDEN 2019 bo potekala 6. septembra v Podčetrtku.