Delo Konjičanke dr. Marinke Vovk prepoznano tudi širom Evrope

Da je delo Konjičanke, dr. Marinka Vovk cenjeno tudi v medarodnem prostoru, dokazuje nominacija s strani mednarodne komisije Mreže Euclid med 100 socialnih podjetnic iz 21 evropskih držav.

Mreža Euclid spodbuja socialno podjetništvo in socialne inovacije v Evropi z izmenjavo znanja, krepitvijo zmogljivosti, mreženjem in mednarodnim zagovorništvom. Gre za velik uspeh Konjičanke dr. Marinke Vovk, okoljske raziskovalke in direktorice sloveske mreže Centrov ponovne uporabe.

Edina Slovenka med stotimi nominirankami ste. Iskrene čestitke!
Hvala za opaženo nominacijo. Nominacija je potrditev mednarodne komisije, da kot odgovorna na področju socialne ekonomije in družbeno odgovornega podjetništva delam premike v Sloveniji. In te premike se opazi v spremembah na nacionalnem nivoju, ki jih je implementirala domala cela Slovenija. Gre za vzpostavitev sistema ločenega zbiranja odpadne embalaže od vrat do vrat, vzpostavitev priprave izdelkov na ponovno uporabo, mreža Centrov ponovne uporabe ter inovativni pristop izvajanja socialne aktivacije za dolgotrajno brezposelne, ki je tudi najuspešnejši na nacionalnem nivoju. Nominacija mi pomeni potrditev, da razvijam koncepte in dejanja v pravi smeri ter možnost, da se spoznam z drugimi nominirankami v Evropi.

Kakšni so trendi socialnega podjetništva in socialnih inovacij v Evropi?
Pomembni trendi so v smeri izboljšanja sistemov merjenja socialnega učinka dejavnosti, ki se izvaja v okviru socialnega podjetništva. Rast in razvoj sektorja socialnih financ predstavlja novo razumevanje potreb družbe. Zaradi dolgoročnejših pogojev investicij in meril uspeha so postali pomembni tudi dolgoročnejši učinki, ne zgolj preprosto izmerljivi rezultati.
Bistvo socialnih podjetij nikoli ni bilo v iskanju lastnega sektorja, pravne ureditve ali modelov vodenja, ampak v delovanju na marginalnih področjih, premikanju mej mogočega ter delu z ljudmi in problemi, od katerih so profitna podjetja, vlade ali tradicionalne dobrodelne organizacije dvignile roke. Naloga socialnih podjetij so zato še vedno tveganje in premikanje meja na inovativni način. Skratka, gre ta reševanje različnih družbenih, okoljskih in ekonomskih problemov na inovativni podjetniški način.

(Intervju si v celoti preberite v tiskanih NOVICAH)

Oglas