Dela na gradbišču novogradnje v celjski bolnišnici se nadaljujejo

V celjski bolnišnici trenutno poteka največja investicija v zdravstvu, izgradnja nadomestne novogradnje, ki je za Celje in celotno regijo izrednega pomena. Z nekaj težavami, ki so jih imeli v minulih dneh pa se dela na gradbišču le nadaljujejo.

Ministrstvo za zdravje je namreč v januarju prekinilo pogodbo s podjetjem Navor, kjer so bili zadolženi za nazor na gradbišču. V zadnjih tednih je zato vodenje investicije potekalo brez sodelovanja oziroma kontrole pristojnega svetovalnega inženirja.

V bolnišnici so sedaj prejeli podpisano pogodbo z družbo DRI, to pomeni, da imajo na gradbišču novega nadzornika. Družba DRI je za dela odgovornega inženirja pooblastila družbo Elitbau.