Dars načrtuje obsežno obnovo avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami: pa promet?

Glavnina obsežnih del bo predvidoma opravljena v prihodnjih dveh letih. 

Dars v naslednjih dveh gradbenih sezonah načrtuje nadgradnjo predorov in rekonstrukcijo vozišča na odseku štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Letos jeseni je predviden začetek pripravljalnih del – če bo seveda javni razpis za izvedbo del, ki trenutno še poteka, uspešen.

Kaj bodo delali?

Obnovili bodo odsek avtoceste proti Celju in proti Mariboru. Obnovili bodo vozišče predorov Pletovarje in Golo rebro, vzpostavili prisilno prezračevanje in ubežne poti v obeh predorih, zamenjali nizkonapetostno opremo in nadzorno-krmilni sistem, rekonstruirali bodo most Grapa in viadukta Škedenj I in Škedenj II na obeh smernih voziščih.
Promet bo zato občasno oviran, med glavnimi deli pričakujejo tudi daljše zastoje.

Podrobneje o tem, kako bo potekal promet na tem odseku štajerske avtoceste pa pišemo v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE. 

Oglas