Dars bo obnavljal avtocesto med Dramljami in Konjicami

V družbi Dars bodo predvidoma letos začeli obsežno obnovo avtocestnega odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na štajerski avtocesti prav tako načrtujejo obnovo odseka med Vranskim in Trojanami – obnova obeh odsekov sodi med glavne naložbene projekte Darsa.

Dela med Dramljami in Slovenskimi Konjicami načrtujejo v tem in naslednjem letu. Obnovili bodo celotno območje vzponov proti predorom, predore in viadukte med njimi, skupaj približno devet kilometrov avtoceste. Predvidena dela obsegajo rekonstrukcijo voziščne konstrukcije, gradbeno in elektro-strojno obnovo predorov Golo rebro in Pletovarje, obnovo viaduktov Škedenj I. in II. ter Grapa, postavitev protihrupnih ograj, pa zamenjavo signalizacije in druga pripadajoča dela.
Ker gre za obsežno rekonstrukcijo, je izvedba predvidena v dveh gradbenih sezonah, in sicer pod delno prometno zaporo avtocestnega odseka. Sama časovnica del je seveda odvisna od izpeljave postopkov javnega naročanja za pridobitev izvajalca, poudarjajo na Darsu.
Za odsek Vransko–Trojane je Dars že sklenil pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije, obnova je predvidena po letu 2023. (N. K.)

Oglas