Dan za zdravje – za delodajalce in zaposlene

dan za zdravje 2Dan za zdravje je v marcu kar dvakrat izvedla Območna obrtno-podjetniška zbornica Šentjur. Najprej so se dneva, ki je bil namenjen promociji zdravja na delovnem mestu in preprečevanju nastajanja bolezni in poškodb pri delu, udeležili delodajalci, 16 jih je prišlo, nato pa še zaposleni v obrtni dejavnosti (23 udeležencev).
»Vse premalo razmišljamo o zdravju na delovnem mestu,« je opozorila sekretarka OOZ Šentjur Marija Fajdiga. Tudi zato so se tudi v šentjurski zbornici vključili v vseslovenski projekt Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih, ki ga financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Delavnico so izvedli v dveh delih: najprej so pod vodstvom trenerke izvajali vaje pomembne za pravilno držo in boljšo gibljivost, v drugem delu pa so pooblaščeni izvajalci za varstvo pri delu predstavili še pravne podlage za promocijo zdravja na delovnem mestu, dejavnike tveganja in smernice za izboljšanje zdravja in dobrega počutja.