Črešnjevec pri Slovenski Bistrici: Stisko družin rešili s hitro in učinkovito akcijo

Tik pred božičnimi prazniki so tri družine na območju Črešnjevca dobile najlepše darilo – z novim vodovodom so jim do hiš pripeljali čisto, neoporečno vodo. V delu Črešnjevca, v bližini železniške postaje Slovenska Bistrica, živi sedem družin, ki so vse do nedavnega za oskrbo z vodo uporabljale lastne vodovodne vire. Toda v zgodnjih poletnih mesecih so se pri nekaterih pojavile zdravstvene težave. Analize vode pa so kmalu nato potrdile domnevo o vzroku težav – vodni vir je bil onesnažen s fekalijami.

Onesnaženje

Obiskali smo družine Poljanec, Pučnik-Lešnik in Pučnik-Hrašovec. Elizabeta Poljanec nam pojasni, kako je bila poleti zaradi težav sprejeta v bolnišnico, Jožica Pučnik pa doda, da je sin takoj po sumu onesnaženosti vode odnesel vzorce v analizo. Kmalu se je izkazalo, da voda res ni primerna za uživanje. Obvestili so ostale v soseski in poklicali tudi predsednika Krajevne skupnosti Črešnjevec Franca Podgrajška ter ga prosili za pomoč.

 Hitro ukrepanje

»Takoj mi je bilo jasno, da je treba nemudoma ukrepati. Če se v vodi pojavijo fekalije, tukaj ni heca. Zdravje vseh je na prvem mestu, poleg tega so to tudi družine, ki imajo majhne otroke,« se spominja predsednik Podgrajšek. Poklical je na Komunalo Slovenska Bistrica, kjer ga je Ivo Pernat napotil h gasilcem, da čim prej zagotovijo začasno dostavo vode. Sokrajan in član PGD Slovenska Bistrica Aleksander Šilec pa je v naslednjih mesecih s pomočjo še enega gasilca opravil več kot 30 dostav vode do ogroženih družin.

Pri tem ni šlo vedno vse zlahka. »Gasilci so vodo načrpali v rezervoar, ki smo ga prej uporabljali za lastni vodovni vir. Ker je le ta visoko v gozdu je v suhem vremenu lahko cisterna pripeljala čisto zraven, ko pa je bilo mokro, so morali potegniti cevi v dolžini petdeset metrov, da so lahko iztočili vodo v rezervoar,« pojasni Zvonko Lešnik. Strošek dostav sta pokrila KS Črešnjevec in Civilna zaščita Slovenska Bistrica.

Posluh iz vseh strani

Začasna pomoč je bil zagotovljena, toda poiskati je bilo treba še trajnejšo rešitev. Podgrajšek je o težavah seznanil svet KS, ki je podprl zamisel, da do prizadetih gospodinjstev zgradijo javno vodovodno omrežje. Toda KS nima dovolj sredstev za to. Zato se je obrnil na direktorja bistriške občinske uprave Branka Žnidarja, ki je nato z županom in občinsko upravo vodil projekt, da je le-ta bil odobren in je lahko bistriška Komunala začela dela.

Jožica Dobaj, vodja vodooskrbe na Komunali je povedala: »Glede na kratek rok, ki nam je bil postavljen in težavnost izvedbe je bil letos to res projekt, pri katerem smo dokazali, da se nekaj da narediti, če je posluh pri vseh deležnikih. Treba je bilo pridobiti služnosti fizičnih oseb, Sklada kmetijskih zemljišč in izjave najemnikov teh zemljišč, urediti pogodbena razmerja, dobaviti materiale, kar v zadnjem letu predstavlja enega večjih problemov, ter pridobiti zaradi prezasedenosti izvajalce drugih del, ki jih ne izvajamo sami.«

Vsi so prepoznali stisko družin

Veliko vlogo je pri tem odigral predsednik KS, ki se je s služnostnimi pogodbami v avtu zapeljal do vseh lastnikov zemljišč, preko katerih poteka novi vodovod. Nekateri prebivajo izven naše občine. Prosil jih je, da v najkrajšem možnem času pogodbe podpišejo in jih overijo pri notarki. Vsi so prepoznali stisko družin in omenjeno hitro uredili.

Več o samem projektu, ki je bil višje zahtevnosti ter o zahvali družin Poljanec, Pučnik-Lešnik in Pučnik-Hrašovec lahko preberete v aktualni januarski številki Bistriških novic. (D.G., Foto: D.G., Komunala SB)

Oglas