Cinkarna Celje v polletju prepolovila lanski dobiček

Cinkarna Celje v letošnjem prvem polletju ni presegla prodaje, ki so jo ustvarili v enakem obdobju lani, so pa presegli polovico letnega načrta in načrtovan polletni dobiček. Kot poudarjajo v podjetju se spremenjeno ravnovesje na trgu pigmenta odraža v nižjih prodajnih cenah, kar je, poleg splošne previdnosti odjemalcev, najpomembnejši razlog za nekoliko slabšo prodajo v primerjavi z lanskim obdobjem.

Ob letošnjem polletju je Cinkarna ustvarila 92,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 5,6 odstotka manj kot lani. Čisti dobiček je v prvi polovici leta dosegel višino 9,7 milijona evrov in je za 57 odstotkov nižji v primerjavi z lani.

Zaradi vdora kitajskega materiala in ohlajanja svetovnega gospodarstva v Cinkarni Celje pričakujejo, da se bodo razmere v drugi polovici leta poslabšale in z njimi tudi poslovna uspešnost podjetja. Ne glede na to ocenjujejo, da je načrt poslovne uspešnosti realno dosegljiv. Več pa v aktualnem Celjanu.