Cinkarna Celje: V polletju dobiček višji za 63 odstotkov

Cinkarna Celje je v prvem polletju ustvarila 98,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 4,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani in za slaba dva odstotka zaostaja glede na zastavljen polletni poslovni načrt. Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino 85,6 milijona evrov, kar je 6,4 odstotka več od izvoza, doseženega v prvi polovici leta 2017. Kot v nerevidiranem poročilu ugotavlja generalni direktor Cinkarne Celje Tomaž Benčina, so rezultati predvsem posledica ugodnih pogojev na trgu pigmenta titanovega dioksida in izboljšanja učinkovitosti poslovanja.

Najpomembnejši program ostaja titanov dioksid
Čisti dobiček je v prvi polovici leta dosegel višino 22,7 milijona evrov in je za 63 odstotkov višji od doseženega v prvih šestih mesecih lani. Takrat so ustvarili 14 milijonov evrov čistega dobička. Kot še pojasnjuje Benčina, čisti dobiček ob polletju hkrati presega načrtovani rezultat za 39 odstotkov. Najpomembnejši prodajni program Cinkarne Celje ostaja pigment titanov dioksid, z njegovo prodajo so v prvem polletju iztržili 79,3 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Po kapaciteti proizvodnje pigmenta titanovega dioksida je Cinkarna Celje svetovno gledano med manjšimi proizvajalci, v Evropi so primerljivi z manjšimi obrati vzhodno-evropskih proizvajalcev.

Izjemno fleksibilni in odzivni
Kot še poudarja Benčina, Cinkarna Celje gotovo ni oblikovalec trga in cen, vsekakor pa so izjemno fleksibilni in odzivni, s tem skušajo znotraj okvira strateškega tržnega položaja v največji meri izkoriščati potenciale v tem trenutku padajočega trga. Primerjava poslovnih rezultatov in trženjskih podatkov kaže, da je podjetje nadpovprečno uspešno. Čeprav so v prvih pol leta 2018 proizvedli za 1,4 odstotka manj pigmenta kot v istem obdobju lani, je potrebno upoštevati, da so uporabljali surovino z manjšo vsebnostjo topnega TiO2.
Tudi poslovanje drugih proizvodno-prodajnih programov podjetja ocenjujejo kot dobro. Povečali so vrednostno prodajo agro programa, poslovne načrte presegajo tudi pri preostanku programa predelave cinka, kjer se je v lanskem letu vršila še odprodaja zalog iz ukinjenega programa valjane pločevine. Nekoliko slabši rezultati so pri gradbenem programu ter masterbatcih in praškastih lakih, pri čemer v podjetju izpostavljajo, da so se tržne cene v povprečju povečale nad lanskimi ravnmi, a je žal prišlo do sočasnega padca obsega količinske prodaje.

Investicije in zaposleni
Poznano je, da imajo delavci v Cinkarni Celje dobre plače, s pogoji dela so zadovoljni, podjetje pa vseskozi skrbi za njihovo motivacijo. Na področju dela z zaposlenimi veliko pozornost posvečajo zagotavljanju socialne varnosti, varnega dela, izboljševanju delovnih pogojev, razvoju potencialov ter izobraževanju zaposlenih.
Kar se tiče naložb v osnovna sredstva, so v prvih šestih mesecih porabili nekaj več kot 65 odstotkov vseh načrtovanih sredstev in v investicije namenili 12,1 milijona evrov. Kot poudarja Benčina, je znesek višji od planiranega predvsem zato, ker so bila potrebna dodatna vlaganja in ker je več načrtovanih investicij za drugo polovico leta že zaključenih. Glavnina investicij je namenjena posodobitvi in večjemu izkoristku proizvodnje titanovega dioksida, izvedli pa so tudi nekaj ključnih investicij na področju zmanjševanja vplivov na okolje ter zagotavljanju obratovalne varnosti v proizvodnji in energetiki.