Celjsko: V gospodinjstvih zbrali največ električne in elektronske opreme

cz zbiranje nevarnih odpadkov 807V kar 12 občinah je družba Simbio izvajala akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

Skupno so zbrali dobrih 40 ton, kar je za štiri tone več kot lani. Skoraj polovico odpadkov predstavlja odpadna električna in elektronska oprema, sledijo odpadna motorna olja ter premazi, lepila in smole. V času akcije so zbrali tudi tri tone jedilnega olja in maščob. Z akcijo želijo spodbuditi prebivalce predvsem k ločenemu zbiranju odpadkov.