Celjsko: Službena potovanja županov

Namen. Porajajo se nove zamisli, uresničujejo skupni projekti in sklepajo številna prijateljstva.
Tujina. Letos je službeno v tujino največkrat odpotoval žalski župan Janko Kos.

Fotografija je simbolična.

Preverili smo, kam v tujino najpogosteje potujejo celjski župan ter župani sosednjih občin, kakšni so stroški takšnih potovanj in kakšni so nameni potovanj oziroma njihovi učinki. Kot so nam pojasnili na Mestni občini Celje (MOC), je župan Bojan Šrot v novem mandatu sam ali v spremstvu sodelavcev odpotoval na štiri službena potovanja v tujino. Konec januarja se je udeležil srečanja s pobratenimi mesti in predstavniki komunalnih podjetij v Srbiji (Ćuprija), ob koncu februarja se je udeležil 33. Mednarodne konference županov v Izraelu (Jeruzalem in Tel Aviv), v začetku aprila Dneva mest v Švici, prvi četrtek v juniju pa je za dva dni odpotoval na EKO konferenco v Poreč na Hrvaškem.

Celjsko spremstvo 4,5-krat dražje kot župan
»Stroški nočitev, prevozov in prehrane za vse štiri službene poti in za vse udeležence so znašali 7.181 evrov. MOC je stroške pokrila iz občinskega proračuna, v katerem ima zagotovljena sredstva za službene poti. Pri tem posebej poudarjamo, da so samo za župana stroški na vseh štirih službenih poteh v tem mandatu znašali 1.262,64 evrov. Kot povabljeni gost je imel nekatere storitve brezplačne,« pojasnjujejo na celjski občini.

Kot še poudarjajo, so bili vedno odprti za povezovanje in vzpostavljanje prijateljskih odnosov z drugimi mesti iz Slovenije in tujine, saj se na tak način porajajo nove zamisli, uresničujejo se skupni projekti in sklepajo številna prijateljstva. Zelo koristno je tudi sodelovanje na različnih konferencah, seminarjih in strokovnih srečanjih v tujini, ki so odlične priložnosti za izmenjavo dobrih idej in praks.

Vojniški župan na Češko
Župan Vojnika, Branko Petre, je v tujino potoval lani na Češko, v občino Česka skalica. Namen obiska je bil vzpostaviti sodelovanje med dvema lokalnima skupnostnima. »Sodelovanje se je letos že začelo med OŠ Česka skalica in OŠ Vojnik, tudi za naslednje leto je predvideno poglabljanje sodelovanja. Naslednje leto bo pri nas gostovala njihova delegacija. Stroški so bili tri dnevnice in potni stroški – kombi prevoz,« je povedal Petre.

Štorski župan potuje v tujino le redko
Župan Občine Štore, Miran Jurkošek, se službenih poti oziroma potovanj v tujino poslužuje zelo redko in po potrebi. Pred leti se je župan udeležil dveh strokovnih ekskurzij v Italijo in na Češko, ki jih je organizirala Skupnosti občin Slovenije za vse župane iz Slovenije. Namen teh ekskurzij je bila izmenjava izkušenj, znanj in praks, predvsem pa spoznavanje in iskanje skupnih interesov za sodelovanje pri različnih projektih.

V preteklosti so bile njegove službene poti namenjene predvsem dogovarjanju, usklajevanju ali podpisovanju dokumentacije za kakšen evropski projekt, ki so ga pripravljali ali izvajali skupaj z občinami iz sosednjih držav, predvsem Hrvaško (Zagorska Sela, Višnjan). Edini strošek, ki je pri tem nastal, je bila kilometrina. »Trenutno ne izvajamo nobenega projekta, pri katerem bi bile potrebne službene poti oziroma potovanja v tujino, zato teh stroškov nimamo,« so jasni.

Šentjurski župan v Srbijo
Župan Občine Šentjur, mag. Marko Diaci, je letos na službeno pot v tujino odšel le v Srbijo, v Občino Požega, ki je pobratena z Občino Šentjur. Udeležil se je osrednje prireditve ob prazniku občine, posebni stroški pa niso nastali. »Uporabljal je službeno vozilo s potnim nalogom, nastanitev so krili gostitelji. Za čas službenega potovanja mu je bila obračunana dnevnica, od katere so bili odbiti stroški prehrane, ki so jo prav tako zagotovili gostitelji,« odgovarjajo na šentjurski občini. Župan je gostitelje obdaril s standardnimi protokolarnimi darili Občine Šentjur.

Kolikokrat je na službeno pot odpotoval žalski župan Janko Kos, preberite v jutrišnji številki lokalnega časopisa Celjan.

(Uroš Urlep)

Oglas