Celjsko – šentjurska razstava na celjskem Krekovem trgu

Leto 2021 je leto dr. Josipa Ipavca, šentjurskega skladatelja in zdravnika. Območna izpostava JSKD Šentjur si že leta prizadeva družino Ipavcev predstaviti mlajšemu občinstvu, pri čemer jim je zdaj pomagal njihov someščan Peter Arlič, profesor na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje. Skupaj so izvedli likovni projekt Pop art Josip.

Umetnost pop arta je v osnovi stil grafičnega oblikovanja in je mladim zelo blizu. Z uporabo te umetnosti so želeli pri mladih vzpodbuditi domišljijo za izdelavo plakata o dr. Josipu Ipavcu. Odzivnost in kreativna ustvarjalnost dijakov dveh tretjih letnikov je avtorje projekta prijetno  presenetila. Učenci so raziskovali  življenje dr. Josipa Ipavca in nastalo je veliko sporočilnih, barvitih in duhovitih del.