Celjsko: raka dojk v letu in pol odkrili že pri 89 ženskah

Mamografija je dokazano najbolj zanesljiva in natančna metoda za ugotavljanje začetnih rakavih sprememb na dojki pri ženskah v starosti od 50 do 69 let. Ključno vlogo pri zmanjševanju umrljivosti za rakom dojk ima program DORA, kjer odkrivamo majhne, še netipne spremembe.

Ženske med 50. in 69. letom iz savinjske regije vabimo v dva presejalna centra programa DORA: od decembra 2017 na mamografijo v Splošno bolnišnico Celje in od februarja 2018 v Zdravstveni dom Celje. V teh občinah je 28.000 žensk iz starostne skupine 50 do 69 let, ki bodo v roku dveh let povabljene na mamografijo v oba celjska centra.

Več kot 70 odstotkov žensk se odzove

V letu 2018 je bilo na mamografijo iz vseh občin v savinjski regiji v oba presejalna centra programa DORA povabljenih nekaj manj kot 11.300 žensk, vabilu pa se je odzvalo 9.358 žensk. Udeležba je bila v prvem letu 74,-odstotna. Med najvišjimi je bila tudi v občini Slovenske Konjice, saj je presegala 75 odstotkov.
Rezultat je za prvi krog vabljenja zelo dober, saj skupno presega 70 odstotkov, kar je eden od ključnih pogojev za doseganje dolgoročnega cilja programa DORA, to je do 30 odstotkov manjša umrljivosti žensk za rakom dojk.

Letos odkrili raka pri 28 ženskah

Od vseh slikanih žensk so jih v presejalnodiagnostični center na Onkološkem inštitutu Ljubljana povabili na dodatne preiskave 363, pri 61-ih je bil v na-daljnjem diagnostičnem postopku ugotovljen rak dojk.
V prvi polovici leta 2019 je udeležba povabljenih žensk narasla na 77,7 odstotkov.
V presejalno-diagnostičnem centru programa DORA na Onkološkem inštitutu Ljubljana so v prvi polovici leta 2019 po opravljenih dodatnih preiskavah pri 28 ženskah odkrili raka dojk, večinoma majhnih in omejenih na dojko, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno.
Na ravni države je bila udeležba v prvih šestih mesecih 78-odstotna, raka dojk pa so odkrili pri 268 ženskah. Številke o odkritem raku dojk še niso končne, saj so nekatere ženske lahko še v obravnavi.

Ekipa DORA v Zdravstvenem domu Celje

Dodatne preiskave

Ženske iz območne enote ZZZS Celje so trenutno na dodatne diagnostične preiskave napotene v presejalno-diagnostični center na Onkološki inštitut Ljubljana, predvidoma do konca leta 2019 pa bodo dodatne preiskave začele opravljati v presejalno-diagnostičnem centru v UKC Maribor.

Dora
Onkološki inštitut

Če imate kakršno koli vprašanje ali če se želite na presejalno mamografijo v program DORA naročiti sami, lahko:
– obiščete spletno stran dora.onko-i.si,
– pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 27 28 (vsak delavnik med 9. in 12. uro),
– pišete na dora@onko-i.si ali na DORA, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana ali
– vprašate svojega zdravnika ali ginekologa.


 

Udeležba povabljenih žensk v programu DORA v občinah savinjske regije:

Občina Udeležba v %

2018

Udeležba v %

2019 (1. 1.–30. 6.)

Bistrica ob Sotli* 58,9 61,7
Braslovče 75,9 79,9
Celje 75,9 78,8
Dobje* 85,7 60,5
Dobrna 79,5 82
Kozje 71,9 69,3
Laško 76,7 75,9
Podčetrtek 67,5 78,8
Polzela 78,2 82,8
Prebold 77,8 79,3
Radeče 66,1 77,3
Rogaška Slatina 69,1 74,3
Rogatec 64,7 80,1
Slovenske Konjice 75,6 74,1
Šentjur 78,3 78,5
Šmarje pri Jelšah 72,6 75,2
Štore 78,7 78,8
Tabor* 80,7 85,7
Vitanje 66,1 81,3
Vojnik 74,9 77,3
Vransko 76,3 79,4
Zreče 74 77,3
Žalec 76,8 79,9

* V teh občinah je število žensk, ki so ustrezne za vabljenje v program DORA relativno majhno, zato preračunavanje udeležbe ni zanesljivo, saj je lahko podvrženo večjim naključnim nihanjem

(Sara Lorger, radiološka inženirka v programu DORA, za lokalni časopis NOVICE)