CELJSKO Pozor na upravne postopke

Kot je znano, sodišča trenutno opravljajo samo najbolj nujne zadeve, sicer pa delujejo kot v času sodnih počitnic. Procesni roki stojijo, v sodnih zadevah tečejo samo materialni roki. Nekoliko drugače pa je pri upravnih postopkih.

»Roki za uveljavitev materialno pravnih pravic in drugih javno pravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po vladnem zakonu, se zakonsko podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan po dnevu prenehanja ukrepov, predvidoma prvega julija«, pojasnjuje celjski odvetnik Rafael Mohorko (na sliki).

Prekinjeni so tudi vsi postopki poziva obsojencev na prestajanje zaporne kazni, delovanje notarskih pisarn pa naj bi po sklepu vlade urejala notarska zbornica.

Oglas