Celjsko: Pomoč ob rojstvu otroka

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca. Kot pojasnjujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, imata pravico do pomoči ob rojstvu otroka mati ali oče s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki dejansko živita v Republiki Sloveniji, uveljavljata pa jo pri pristojnem centru za socialno delo. Pod enakimi pogoji lahko pravico uveljavlja tudi druga oseba in posvojitelji, če te pravice ni uveljavil eden od staršev otroka, rejniki pa nimajo pravice do pomoči ob rojstvu otroka. Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280 evrov.
Celjani za prvorojenca dobijo 110 evrov
Pomoč ob rojstvu otroka nudijo tudi nekatere slovenske občine, zneski pa se od občine do
občine zelo razlikujejo, saj ni enotnega pravila. Tako kot povsod drugod, tudi v Mestni občini Celje (MOC) pravica do pomoči pripada novorojencu oziroma enemu od staršev (ali zakonitemu skrbniku) pod pogojem, da imata oba, starš in novorojenec, prijavljeno stalno prebivališče v MOC. Rok za vložitev pisne vloge je štiri mesece po rojstvu otroka. »Po občinskem pravilniku znaša višina pomoči za prvega novorojenca 110 evrov, za drugega 130, za tretjega in vsakega nadaljnjega pa 170 evrov,« pojasnjujejo na celjski občini.
V Dobrni enotni, najvišji znesek za vse
V Vojniku občane vsako leto v občinskem glasilu obvestijo o možnosti enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Poleg denarne pomoči pa staršem pošljejo še unikatne, ročno izdelane čestitke z županovim voščilom. Enkratna denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka znaša 140 evrov in je enaka tudi za drugega, tretjega in vsakega nadaljnjega otroka. Deset evrov več, 150, dajejo v Občini Šentjur. Tudi v Občini Dobrna je višina denarne pomoči za vse novorojenčke enaka in znaša 250 evrov. Kot še pojasnjujejo, so pred časom imeli različne zneske in tudi knjižno darilo. »Glede na zdajšnje ‘e-generacije’ staršev, ki vse informacije poiščejo na spletu, pa smo knjižno darilo ukinili in dvignili znesek pomoči,« so jasni na občini. V Občini Štore lahko upravičenec pravico do denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja s posebno pisno vlogo najkasneje pet mesecev po rojstvu otroka. Višina denarne pomoči znaša za prvega novorojenca 100, za drugega 150 ter za tretjega in vsakega nadaljnjega novorojenca 200 evrov. V Občini Laško denarna pomoč znaša 150 evrov za prvega otroka, 175 za drugega in 200 evrov za tretjega in vsakega naslednjega otroka. V žalski občini znaša enkratna pomoč ob rojstvu prvega otroka 190 evrov, za vsakega drugega in nadaljnjega pa 230 evrov.

Več in podrobneje jutri v novi številki Celjana.