CELJSKO Manj prošenj za brezplačno pravno pomoč

Zaostrovanje socialnih razmer in postopno slabšanje gmotnega položaja velikega dela prebivalcev presenetljivo ni prineslo povečanega zanimanja za inštrument brezplačne pravne pomoči (BPP), ki ga država ponuja kot možnost sodnega varstva tistim, ki bi jim pravni postopki odtegnili toliko sredstev, da bi bila ogrožena njihova eksistenca ali njihove družine.

»V celjskem okrožju lani nismo beležili povišanja vlog prosilcev za BPP, nasprotno, njihovo število je bilo celo nekoliko manjše od števila prejetih vlog v letih od 2016 do 2019. Čeprav je epidemija poslabšala socialni položaj ljudi, je na drugi strani dalj časa trajajoča zaustavitev javnega življenja očitno vplivala na manjši obseg uveljavljanja sodnega varstva«, ugotavlja predsednica celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli.

Več preberite v Celjanu.

 

Oglas