CELJSKO Kako bodo pod PCT pogoji delala sodišča?

Na celjskem okrožnem, kakor vseh ostalih sodiščih v regiji in državi, je včeraj začel veljati ukrep PCT, vendar so nekateri pravniki, tudi sodniki, že opozorili na njegovo neustavnost.

Na vodstvo Okrožnega sodišča v Celju smo naslovili vprašanja, kakšne vzvode sploh imajo, če denimo obtoženi, ki se brani s prostosti, ne izpolnjuje pogoja PCT in potemtakem ne more pristopiti na obravnavo? Kako bodo ravnali v primerih, ko se bodo v enakem položaju znašle priče, morda izvedenci, porotniki, odvetniki? Ali na celjskem sodišču PCT pogoj izpolnjujejo vsi sodniki in sodno osebje? Kdo bo vse to nadziral in kakšna pooblastila imajo v zvezi s tem sodni varnostniki?

Predsednica sodišča Petra Giacomelli odgovarja, da so zaposleni podali izjavo o izpolnjevanju katerega od pogojev (P ali C), sicer morajo na delovnem mestu enkrat tedensko opraviti samotestiranje, teste pa jim zagotavlja vrhovno sodišče. »Glede na veljavni odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužbe SARS-CoV-2 morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi vse stranke in drugi udeleženci postopkov, razen, če gre za zagotavljanje javnega reda in miru (nujne, npr. priporne zadeve, dežurstva). O procesnih posledicah neudeležbe stranke oziroma drugega udeleženca postopka pri izvedbi procesnega dejanja iz razloga zavrnitve vstopa zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT, odloča sodnik v konkretni zadevi«, je še zapisala predsednica.

Izpolnjevanje pogojev sicer preverja varnostnik, ki ima glede na navodila dolžnost zavrnitve vstopa osebam, ki ne izpolnjujejo PCT pogojev.

Pravniki na tem mestu opozarjajo na neskladje odloka z našo in evropsko zakonsko regulativo, na kršitev zakona o varovanju osebnih podatkov, predvsem pa naj bi bil odlok navzkriž ustavo, kar bodo kmalu preverjali ustavni sodniki, ki so včeraj že prejeli prve pobude za presojo.

Oglas