CELJSKO: božičnica, trinjasta plača – ponekod višja kot lani

V Gorenju božičnica le za delavce, management si je, po odločitvi uprave, ni zaslužil. Podjetja, ki nagrade zaposlenim izplačujejo že leta, jih tudi letos niso razočarala.

Nekatera podjetja v Celju svoje zaposlene vsako leto že tradicionalno nagradijo z božičnico ali celo s trinajsto plačo. Božičnice so bile že lani razbremenjene plačila dohodnine, zato so bile višje od prejšnjih let, tam seveda, kjer so bile izplačane. Letošnja izplačila po večini ostajajo na ravni lanskih, a so tudi svetle izjeme, ko se je znesek na delavskih računih okrepil.

Nekateri še vedno ostajajo skrivnostni
V Mercatorju so prejšnji petek ob izplačilu plače zaposlenim izplačali tudi božičnico v višini 200 evrov bruto. Do božičnice so upravičeni vsi redno zaposleni v družbah Mercator, Mercator IP in M Energija, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvah za nedoločen ali določen čas.

Najvišjo božičnico bodo prejeli zaposleni v podjetjih Inel in Cinkarna Celje. V Inelu bodo prejeli tako božičnico kot trinajsto plačo. Božičnico prejmejo vsi zaposleni enako, 1.700 € bruto. Polno božičnico prejmejo zaposleni, ki so v koledarskem letu zaposleni vseh 12 mesecev, ostali sorazmerno glede na čas trajanja zaposlitve v koledarskem letu. Trinajsta plača je plača na podlagi osebne uspešnosti zaposlenega. Višina je odvisna od časa trajanja zaposlitve v koledarskem letu, prisotnosti na delovnem mestu, osebne ocene in plače zaposlenega. Zaposleni tako v povprečju prejmejo še eno plačo. V Cinkarni Celje znaša višina božičnice, ki jo bodo prejeli zaposleni, 1.700 € bruto.

Management ostaja brez božičnice
V Gorenju bodo božičnico izplačali jutri, v četrtek, v enaki višini kot lani, to je 600 € bruto. Za vsakega posameznika se natančni znesek obračuna glede na prisotnost na delu med letom. Prejeli jo bodo vsi zaposleni razen managementa, ki po odločitvi uprave zaradi slabega rezultata božičnice ne bo prejel. V podjetju Štore Steel v decembru izplačajo stimulativni del plače, ki je vezan na poslovni rezultat. Glede na letošnje ohlajanje trga, ta ne bo tolikšen kot lani, bo pa okrog 500 € neto.

Vsi zaposleni v Tušu so tudi letos, kot vsako leto doslej, deležni božičnice, ki je za vse redno zaposlene izenačena. Za otroke zaposlenih do 10. leta starosti pa tradicionalno pripravijo posebno praznično obdarovanje. V Tušu so se že pred leti odločili, da ne sprejemajo in ne dajejo poslovnih daril ter vsa sredstva namenijo za obdarovanje otrok po svojih centrih.

Pregled in primerjavo lanskih ter letošnjih nagrad preverite jutri v novi številki lokalnega časopisa Celjan.

(Uroš Urlep)