Celjska občina bo pokrila rekordno izgubo mladinskega centra

Celjski mestni svetniki so na včerajšnji seji občinskega sveta dali občini zeleno luč, da pokrije skoraj 50.000 evrov vredno izgubo, ki jo je pridelal javni zavod Celjski mladinski center. V obširni razpravo so številni mestni svetniki dvomili v ustrezno delovanje mladinskega centra in vprašali po odgovornih. Tako imenovana koalicija pa je poudarila, da gre za zavod, ki bistven del denarja za delovanje dobi na evropskih razpisih in mora biti likviden, če se želijo še prijavljati nanje.

Celjski mladinski center je vsa leta doslej deloval pozitivno. Tudi za svet zavoda mladinskega centra je bila tolikšna izguba veliko presenečenje, saj je direktorica še konec oktobra lani zagotavljala, da bodo poslovali pozitivno. »Mi kot svet zavoda v okviru svojih pristojnosti ne moremo gledati na transakcijske račune in spremljati poslovne odločitve, ki jih sprejema direktor zavoda. Tako smo šele ob letnem poročilu letos januarja ugotovili, da je izguba takšna, kakršna je in posledično takoj zahtevali reakcijo, pred tem pa smo sprejeli sklep za revizijo poslovanja zavoda, ki smo jo predlagali ustanovitelju,« je pojasnil predsednik sveta zavoda in mestni svetnik Damir Ivančič.

Direktorica mladinskega centra Glorjana Veber se v razpravo svetnikov ni vključevala, je pa bila prisotna na seji. Poudarila je, da v zavodu že teče notranja revizija, ki bo pokazala morebitne nepravilnosti. »Počakala bom, kaj bo pokazala revizija. Ravnala sem odgovorno, tudi kar se tiče brezobrestnega posojila, sem povedala, kaj je bilo,« pojasnjuje Vebrova.

Več o odzivih mestnih svetnikov na poslovanje omenjenega zavoda, ki je eden od ključnih dejavnikov na področju delovanja mladih v Celju, preberite v časopisu Celjan prihodnji teden.