CELJE Zvonetu Štormanu za poskus oškodovanja upnikov pogojna kazen

Z izrekom pogojne zaporne kazni enega leta s preizkusno dobo dveh let se je na celjskem sodišču dopoldne končalo sojenje Zvonetu in Elizabeti Štorman. Slednja se razglasitve ni udeležila.

Razen pri višini sankcije je sodišče v celoti sledilo državnemu tožilstvu, ki je obtoženima očitalo poskus oškodovanja upnikov v višini najmanj 155.000 evrov, kolikor je znašala likvidacijska vrednost nepremičnin upokojenega gostinca.

Kot je znano, je Zvone Štorman zaradi prezadolženosti pred leti ustanovil zemljiški dolg, da bi obvaroval svoje imetje pred rubežem, nanj pa se je brez pravnega temelja in brez razloga (nista bila v dolžniško upniškem razmerju) vpisala hči Elizabeta.

Pričakovati je pritožbo obrambe na krivdorek, tožilka Katja Kunej pa se bo o morebitni pritožbi na višino kazni odločila v osmih dneh po preučitvi vseh okoliščin.

Sodnica Alenka Jazbinšek Žgank je v obrazložitvi sodbe poudarila, da bi bila zaporna kazen, ki jo je zahtevalo tožilstvo, krivična. Sledila je sodni praksi s področja gospodarskega kriminala, po kateri so se s pogojnimi sankcijami izvlekli obsojenci, ki so imeli na plečih precej višje zneske oškodovanj, v Štormanovem primeru pa je ostalo zgolj pri poskusu.

Več preberite v Celjanu.