CELJE Zvone in Elizabeta Štorman obtožena poskusa oškodovanja upnikov

Celjska kazenska sodnica Alenka Jazbinšek Žgank popoldne ni mogla opraviti predobravnavnega naroka za nekdanjega uglednega gostinca Zvoneta Štormana in njegovo hči Elizabeto, ki ju obtožujejo poskusa oškodovanja upnikov.

Narok je preložila na 5. februar, saj si obtožena menda iščeta novega odvetnika oziroma odvetniško družbo, ki bi ju zastopala. Štormanova naj bi zlorabila inštitut ustanovitve zemljiškega dolga, kar danes ni več možno.

Primer sega v leto 2013, ko je Nova KBM Leasing gostinca pozvala k poplačilu dolga, česar pa ni bil več zmožen, zato je na svojih nepremičninah ustanovil zemljiški dolg, hči pa je prijavila fiktivno terjatev v znesku 360.000 evrov.

Ker je stečajna upraviteljica to prerekala, škoda ni nastala, v nasprotnem bi upniki bili prikrajšani za najmanj 155.000 evrov, kar ustreza takratni vrednosti Štormanovih nepremičnin.