CELJE Zvone in Elizabeta Štorman ne priznata ničesar

Z zavrnitvijo krivde se je na celjskem sodišču danes končal predobravnavni narok za Zvoneta in Elizabeto Štorman.

Obtožena sta, da sta pred sedmimi leti skušala oškodovati upnike s tem, ko sta na nepremičninah Zvoneta Štormana ustvarila fiktivni dolg, da bi jih zavarovala pred bančnim rubežem. Ostalo je pri poskusu, saj je stečajna upraviteljica prerekala terjatev, v nasprotnem bi bili upniki prikrajšani za 155.000 evrov, kolikor je znašala likvidacijska vrednost Štormanovih nepremičnin.

Glavna obravnava se bo začela 15. aprila, ko bodo med drugim zaslišali tudi izvedenca. Obramba meni, da obtožnica ne sloni na dovolj trdnih temeljih, zato pričakuje oprostitev.